Odgovorno s hrano

BIOTSKA RAZNOVRSTNOST 2016/2017

RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI Veliki lov na rastline

Kratka navodila za izvedbo projekta (OŠ)
Kratka navodila za izvedbo projekta (vrtci)

Projekt Veliki lov na rastline  je osredotočen na raziskovanje biotske raznovrstnosti s posebnim poudarkom na rastlinah in z njimi povezanimi vrstami. Namenjen je otrokom od 5 do 11 leta starosti. 

Cilji projekta: 
- Pomoč mladim, da se razvijejo v zagovornike ohranjanja in promocije lokalnih ukrepov za ohranitev biotske raznovrstnosti.
- Razvoj gradiv, v skladu z načeli Konvencije o biotski raznovrstnosti (CBD), ki bi učiteljem omogočala spodbujanje izobraževalnih aktivnosti s področja biotske raznovrstnosti.
-Načela Kew/FEE - preprosta uporaba, spodbujanje kritičnega mišljenja in uporaba izkustvenih metod
- Pomoč pri izpolnjevanju cilje EU/ZN za izobraževanje o biotski raznovrstnosti.
- Razviti modul kot del FEE šolskih programov. 


 

1.KORAK
VPIS PODATKOV
PRIJAVNICA
rok 28.10.2016
Na pričetku leta se morajo sodelujoči v projektu vpisati v mednarodno bazo podatkov. Prosimo vas, da nam do 28.10.2016 posedujete izpolnjeno PRIJAVNICO.

2. KORAK 
PREGLED
ANKETA 5-6 let
ANKETA  6-7 let
ANKETA 7-8 let
ANKETA 8-9 let
rok 1.12.2016
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE (vrtec)
NAVODILA ZA IZVEDBO ANKETE (1. razred)
NAVODILA ZA IZVEDBE ANKETE
(ostali razredi)


OBRAZEC ZA VREDNOTENJE
5-6 let
6-7 let
7-8 let
8-9 let

KARTIRANJE OPAZOVANEGA OKOLJA

Anketa se izpolnjuje na začetku in na koncu šolskega leta. Poleg navodil in ankete vam je na voljo tudi obrazec za vrednotenje, s katerim si lahko pomagate. Rezultate prve ankete pošljite do 1.12.2016 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com
Primeri dobrih praks in navodila za zapisovanje in označevanje podatkov v zvezi z opazovanjem v izbranem življenjskem prostoru ali habitatu so vam na voljo na povezavi. V primeru, da ste izbrali del trate ob šoli, zaprosite hišnika, da vašega  opazovalnega območja ne kosi (opazovalno območje označite). Z učenci naredite načrt – karto opazovalnega območja in zabeležite prisotne vrste (živali npr.: pikapolonica, mravlja, metulj, deževnik, kos …, rastline npr.: trpotec, regrat, marjetica …). Učenci naj na narejeni karti opazovalnega območja označijo opažene živali in rastline - le te lahko narišejo ali nalepijo fotografije. Fotografije kart (oz. drugih izdelkov, ki so nastali v prvem delu vašega raziskovanja) pošljite do 1.12.2016 na naslov: usenicnik.tina5@gmail.com .

3. KORAK
UKREP
Priporočamo izvajanje poljubnih aktivnosti za spoznavanje živalskih vrst v okolici vaše šole (npr. izdelava lojnih pogač, ptičjih hišk,  postavitev hotela za žuželke in opazovanje vrst skozi vse leto). Spoznavanje rastlinskih vrst - kalitev semen.
Z učenci poskusite povečati število vrst in število osebkov v vašem opazovalnem območju (npr. na opazovano območje postavite kamen, les, ptičjo hiško...)
4.KORAK
 SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE
- Se je na vaše opazovalno območje naselila nova žival?
- Je na ašem opazovalnem območju zrasla kakšna nova rastlina?
- Se je število opazovalnih živali povečalo ali zmanjšalo?
- Se je število opazovalnih rastlin povečalo ali zmanjšalo?
Spremembe označite na vašem popisnem listu - karti.
5.KORAK
         POROČANJE         

Do 31.5.2017 pošljite jedrnato poročilo, ki bo vsebovalo tudi rezultate druge ankete. Zaradi objav vas prosimo, da fotografije posredujte v jpg formatu.

Na slovenski spletni strani projekta  vam bodo na voljo primeri dobrih praks šolskega leta 2015/2016.

Vabimo vas, da aktivnosti vaših mladih raziskovalcev delite z nami preko celotnega šolskega leta. V kolikor želite objaviti prispevek na Exposure, posredujte kratek opis dejavnosti s priloženimi fotografijami in jih pošljite na e-naslov: usenicnik.tina5@gmail.com.  Vaši prispevki,objavljeni na Exposure spletni strani, so na voljo in v pomoč vsem sodelujočim in sponzorju projekta Toyota Motor Europe.


GRADIVA: RAZISKOVALCI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI - Veliki lov na rastline 
- Veliki lov na rastline (Priročnik za učitelje)
- Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
- Darwinovi raziskovalci (starost 6-7 let) 
- Kartice 
(skupine od 6-7 let)
- Kartice (skupine od 7-8 let)

 

Projekt je podprt s strani:
 

 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih