Odgovorno s hrano

PROJEKTI VRTCI 2017/2018

 

 VRTCI
Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2017/2018 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:

1. Izbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZRAVJA S
   POUDARKOM ODGOVORNO S HRANO

- SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV OKROG NAS
- ZNANJE O GOZDOVIH - GOZDNA IGRALNICA
- SEMENA IN VRTOVI - ŠOLSKA VRTILNICA
- DOMAČI VRABEC NAŠ SPREMLJEVALEC IN SOSED

Izbrani naravoslovni tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje. Izbrani naravoslovni tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti in to skozi naslednje vidike:
a) Specialno-didaktični vidiki: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne    
    teme, strategija poteka dela in metode

b) Pedagoško-psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje
c) Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja

2. Izvesti aktivnosti v okviru dveh (od treh) obveznih tematskih sklopov:
VODA - Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam)
ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO - Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah in načine zbiranja določi vrtec sam.
ENERGIJA - Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo s programom aktivnosti določi vrtec sam.

Pri navedenih aktivnostih gre za odnos, ki temelji na ozaveščenosti in znanju ter za vzgojni proces, ki je povezan z zgledom odraslih in družbe

SEZNAM PROJEKTOV 2017/2018 
EKO-PAKET 
(natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove KEMS)
ALTERMED (Celjski sejem, 17.-18.3.2018); Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom na Odgovorno s hrano)
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE
(branje literature z ekološko tematiko)
LIKOVNO USTVARJANJE
 (likovno ustvarjanje na temo Trajnostna mobilnost)

4. Objava enega prispevka v zborniku zbranih vsebin projekta »Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj« (po lastni izbiri posredujete en prispevek o uspešno doseženem projektnem rezultati, tematski vsebini zgodnje naravoslovja v zbornik v skladu z razpisanimi pogoji za objavo prispevka) ali prispevek primera dobre prakse iz tematskih sklopov (Voda, Odpadki, Energija).

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih