Odgovorno s hrano

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/2018

EKOKVIZ ZA SREDNJE ŠOLE 2017/2018

 

V letošnjem gradivu Ekokviz za srednje šole bodo dijaki v gradivu URE in OVE spoznali z vsebinami učinkovite rabe energije, načine učinkovite izrabe energetskih sredstev in novostmi na področju obnovljivih virov.

 

V drugem gradivu Trajnostna mobilnost  bodo predstavljeni različni pogledi na mobilnost, spremembi vzorcev vedenja, ki lahko vplivajo na rešitev vprašanj o tem, kako naj bo mobilnost človeka čim bolj trajna in čim bolj uporabna za vsakdanje potrebe posameznika. 

V gradivo Gozdovi in Alpski svet bodo dijaki bodo spoznavali lepote in značilnosti slovenskih gozdov, alpskega sveta in biodiverziteto.

PLANINEC, ZA HIP POSTOJ IN SE OZRI OKROG SEBE

AKTIVNOST TERMIN OPOMBA
gradivo za tekmovanje 25.10.2017 po elektronski pošti, spletna stran
šolsko tekmovanje 13.12.2017 naloge in rešitve prejmejo vodje tekmovanja 8.12.2017 po elektronski pošti
poročilo o šolskem tekmovanju, poimenska prijava tekmovalcev 22.12.2017 po elektronski pošti na naslov info@ekosola.si 
državno tekmovanje 3.2.2018 BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO

 Pravilnik za sodelovanje in tekmovanje na Ekokvizu SŠ 2017/2018
 Zapisnik šolskega tekmovanja in seznam dijakov z njihovimi dosežki
 Prijavnica na državno tekmovanje
 Izjava staršev o sodelovanju dijaka na državnem tekmovanju
  Prijava na tekmovanje 

  

 

       

 

             
                 

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL