Odgovorno s hrano

JAZ, TI, MI ZA SLOVENIJO 2017/2018Vseslovenski oko
ljsko-humanitarni projekt 
Jaz, ti, mi za Slovenijo - Stara plastenka za novo življenje

 →Kaj?

  • Zbiranje odpadnih plastenk PET za humanitarni namen
  • Ustvarjanje in raziskovanje, kako iz slovenske odpadne plastenke PET nastane nova, reciklirana plastenka PET.
  • Zbiranje bo potekalo od 22.3. do 22.4.2018.

Cilji projekta:

  • dosledno ločevanje odpadnih slovenskih plastenk PET z namenom usmerjanja v predelavo za recikliranje in izdelavo novih, recikliranih plastenk PET,
  • ozaveščanje o krogotoku/zapiranju snovnih tokov: nastajanje plastenk® dosledno ločevanje ®zbiranje® recikliranje® novi, reciklirani izdelki,
  • povečati zavedanje, kako z doslednim ločevanjem odpadne embalaže omogočamo izdelavo sekundarnih surovin in recikliranih izdelkov ter tako ohranjamo naravne vire,
  • spodbujati ustvarjalnost in raziskovalno delo mladih,
  • ločeno zbrati čim več plastenk za humanitarni namen,
  • združevati slovenske vzgojne in izobraževalne ustanove, podjetja, druge organizacije in posameznike pri ohranjanju naravnih virov in humanitarnosti.

 Didaktično gradivo za mentorjePLAKAT - "Jaz, ti, mi za Slovenijo" - Stara plastenka za novo življenje

    

 PRIJAVNICA

 PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL