Odgovorno s hrano

PRVI EKO KORAKI V ODDELKU 2 - 3 LETNIKOV

Dodano: 2017-06-21 13:09:44
Nekdo nam je razmetal igralnico
Otroci so preko igre spoznavali odpadke in se učili pravilnega ločevanja.

Naš namenjen je spodbujanje in ozaveščanje  

zdravega, okolju prijaznega načina

življenja bolj osveščene družbe.

Temelji odgovornega odnosa, do družbe in

narave, se namreč začnejo že v predšolskem

obdobju, v katerem se pri otrocih na specifičen

način razvijajo osnovne značilnosti osebnosti. 

 

Zato mora biti »Vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja«. (http://www.ekosola.si/).

Z razvijanjem osnov za naslednje naravoslovne sposobnosti: razumevanje, opazovanje, izvajanje eksperimentov, raziskovanje, primerjanje, razvrščanje, lastno razmišljanje, varno delo, ekološko razmišljanje in ravnanje, pozitiven odnos do narave…, smo v oddelku izvajali naslednje dejavnosti:

 Nekdo nam je razmetal igralnico. Kaj pa zdaj?

»Smeti  moramo pospraviti« Sumea

 Spoznavanje odpadkov z lutko Metko in študentko Vesno.

»To je papir« Marija

»To pa kozarček.« Marko

 

KAKO PRISPEVATI DELEŽ K ZMANJŠEVANJU ODPADKOV

Za igro velikokrat ne potrebujemo veliko. Včasih so to lahko najrazličnejši odpadki.

Izdelali smo Eko družabno igro: Očisti travnik.

Otroci pobarvajo kartone z zeleno barvo. Iz njih sestavimo travnik. »Nasmetimo«  ga tako, da nanj  položimo zamaške različnih barv (rumene, zelene, modre in rjave). Na vsak vogal travnika damo smetnjak ustrezne barve. Otroci se posedejo v krogu okrog travnika. Z izštevanko določimo otroka, ki prvi meče barvno kocko. Če se igralcu obrne kocka na:

- Modro ploskev iz travnika pobere moder zamašek in ga odnese v košek za papir.

- Rumeno ploskev iz travnika pobere rumen zamašek in ga odnese v košek za embalažo.

- Rjavo ploskev iz travnika pobere rjav  zamašek in ga odnese v košek za biološke odpadke.

- Zeleno  ploskev iz travnika pobere zelen  zamašek in ga odnese v košek za steklo.

Igra je končana, ko na travniku ni več odpadkov-smeti.

 

SKRB ZA ZDRAVO IN ČISTO OKOLJE - vsakoletna EKO čistilna akcija vrtca

S skupnimi močmi do čiste terase pred igralnico. Pometli smo smeti in očistili igralo.

Prve eko korake smo naredili.  Njihova pot se bo nadaljevala v svet raziskovanja narave, čudenja, spraševanja in iskanja odgovorov.

 

Stana Kandare, Vrtec Zelena jama, Ljubljana

Vsakoletna eko čistilna akcija
Učimo se pravilnega ločevanja
Lutka nam pomaga pri poimenovanju odpadkov
PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL