Odgovorno s hrano

Varno s soncem

Dodano: 2017-06-27 08:33:52
Dejavnosti v senci
Sonce je pomemben vir energije, lahko pa je za naše zdravje tudi škodljiv, zato sva s pomočnico našim Polžkom iz VVE Vojke Napokoj, Moravče, skozi različne dejavnosti skušali približati varno bivanje na soncu.

S pomočjo plakatov, aplikacij, izdelkov smo ozaveščali starše in vse, ki prihajajo v vrtec. Z manjšimi priložnostnimi razstavami na oglasnih deskah, v garderobi naše skupine Polžki, s sprotnim fotografiranjem dejavnosti in aktivnosti smo obeležili naše pridobivanje informacij in znanja.

V okviru tematike sva izvedli naslednje dejavnosti:

  • spremljanje in beleženje vremena s simboli (vremenska karta – vsakodnevno, skozi celo leto),
  • izdelovanje plakata na temo zaščita pred soncem (iz revij izrezana in nalepljena oblačila, pokrivala, očala, sončne kreme ...),
  • otroci opazujejo vplive sonca v naravi (voda v senci in na soncu bela in črna podlaga na soncu, sušenje mokre krpe na soncu in v senci ...),
  • otroci spoznavajo prednosti in slabosti Sonca, spoznajo pozitivne in negativne učinke Sonca,
  • otroci spoznajo pravila zaščite pred Soncem,
  • otroci opazujejo svojo senco in jo merijo, primerjajo, označujejo,
  • otroci ustvarjajo v senci,
  • otroci rišejo senco igrač na soncu …

Ana Gerčar, koordinatorica ekovrtca

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL