Odgovorno s hrano

SPOZNAVAMO TELO - ZUNANJE

Dodano: 2017-11-16 22:40:06
Z otroki iz VVE Vojke Napokoj Moravče smo v drugem tednu novembra spoznavali telo.

Postopoma, s prepletanjem že poznanih informacij in izkušenj otrok, smo povezovali novo znanje, nove izkušnje, nove eksperimente, katere so otroci z navdušenjem sprejemali.

Začeli smo z opazovanjem sebe in drugih otrok; kaj nas povezuje oziroma, kaj imamo podobno ali enako (vsi v skupini imamo 2 roki, 2 nogi, 2 očesi, usta, nos, vrat, dele telesa …) na našem telesu in v čem se razlikujemo (deli telesa so med otroki podobni, a različni).

Z različnimi pripomočki in načini  (lupe, z opazovanjem v dvojicah, eden drugega …) so otroci sami ter s spodbudami spoznavali, kaj vse gradi njihovo telo.

Prešli smo na pogovor in spoznavanje, kaj radi jemo, ali kaj rad je moj prijatelj ter tako prešli na spoznavanje čutil, ob tem poizkušali različno sadje, zelenjavo, izmenjavali občutke ob tem, se zraven preprosto zabavali in uživali.


Ana Gerčar, mag. prof. predšol. vzg.

PROJEKTI
Eko kviz

Ekokviz za srednje šole

Eko paket

Hrana ni za tjavendan

Raziskovalci biotske raznovrstnosti

Jaz, ti mi za Slovenijo

Znanje o gozdovih


POROČILO EKOŠOL