EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA V RAZREDU IN ŠOLI
Kako izmeriti ogljični odtis razreda ali kar cele šole?
Kaj lahko storite v razredu ali šoli, da zmanjšate ogljični odtis?
Kako lahko postanete podnebni ambasadorji in šampioni?
Opis projekta:

V projektu Ekošola meri odtis CO2  osnovnošolci, dijaki in študentje spoznavajo svoj vpliv na podnebne spremembe tako, da merijo ogljični odtis razreda in ustanove. S tem namenom smo izdelali Kalkulator merjenja odtisa CO2, ki je hkrati računalo in didaktični pripomoček. O ukrepih in aktivnostih v šoli in doma, s katerimi zmanjšujejo svoj ogljični odtis, lahko pripravijo šolsko ali lokalno kampanjo.

Cilji:
 • Ugotovimo in izmerimo ogljični odtis razreda, šole. Pripravimo načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa in jih izvajamo v razredu, šoli.
 • Predstavimo rezultate, prihranke.
 • Širimo dobro prakso in novo znanje o tem, kako blažimo podnebne spremembe.
 • Imenujemo podnebne šampione in podnebne ambasadorje.
AKTIVNOSTI:

S skupino učencev, dijakov ali študentov izvedite eno ali več aktivnosti:

1. Merjenje ogljičnega odtisa razreda ali šole s Kalkulatorjem CO2.

S pomočjo novega Kalkulatorja CO2 izmerite ogljični odtis razreda ali cele ustanove za promet, svetila in elektronske naprave, ogrevanje odpadke in hrano. Pomagajte si z  letaki, učnimi listi (glej Gradiva) in drugimi viri. Zatem pripravite načrt ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2 in jih izvajajte čim bolj dosledno. Uspešnost in učinke ukrepov izmerite s Kalkulatorjem CO2 na koncu šolskega leta.

2. Izvedba delavnice o podnebnih spremembah in merjenju ogljičnega odtisa na vaši šoli

Na vaši šoli lahko organiziramo delavnico o podnebnih spremembah, na kateri sodelujejo tudi predstavniki mreže En.svet, skupaj pregledamo Kalkulator CO2 in oblikujemo ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa šole in razreda.

3. Letaki in delovni listi

Raziskujte, izpolnjujte, predlagajte, kako lahko v šoli in doma zmanjšate svoj ogljični odtis v prometu, pri električnih in elektronskih napravah, odpadkih, ogrevanju in hrani. Podatke in nasvete o tem najdete v pripravljenih letakih in učnih listih.

4. Izdelajte maskoto/znak

 • vaše razredne ali šolske kampanje, ki se navezuje na blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam,
 • podnebnega šampiona,
 • podnebnega ambasadorja.

Maskote in znaki se lahko razlikujejo ali pa dopolnjujejo med seboj.

5. Za učitelje – učna ura ali dobra izobraževalna praksa o podnebnih spremembah

Pripravite in oblikujte učno uro oziroma predstavite dobro izobraževalno prakso, ki ste jo o podnebnih spremembah ali zmanjševanju ogljičnega odtisa pripravili v razredu ali šoli.

Gradiva in pripomočki
 • Kalkulator merjenja ogljičnega odtisa za šole
 • Letaki o zmanjšanju ogljičnega odtisa:

PROMET, SVETILA IN ELEKTRONSKE NAPRAVE, OGREVANJE,  ODPADKI, HRANA

 • Delovni listi o zmanjšanju ogljičnega odtisa:

PROMET, SVETILA, ELEKTRONSKE NAPRAVE, OGREVANJE, ODPADKI, HRANA

Druga gradiva in viri:

 • Iz projekta Podnebne spremembe v Ekošoli:

Podnebne spremembe (priročnik na temo podnebnih sprememb)
Delovni listi za 2. in 3. triado OŠ in SŠ
Delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

Izziv
 • IŠČEMO PODNEBNEGA ŠAMPIONA!

Tistim razredom, ki se bodo v tem šolskem letu najbolj izkazali na področju zmanjševanja ogljičnega odtisa, bomo v programu Ekošola prvič podelili naziv podnebni šampion. Kdo ima največ možnosti? Razred, ki bo izvedel čim več zgoraj navedenih aktivnosti, ki bo zmanjšal svoj ogljični odtis, ki bo k sodelovanju povabil ostale učence na šoli, starše, lokalno skupnost, pripravil prispevke in presenetil še s kakšnim posebnim dosežkom ali zamislijo.

 • KDO BO PODNEBNI AMBASADOR?

Učitelji osnovnih, srednjih šol in fakultet, ki bodo z zanimivim, svežim in celovitim pristopom mladim predstavili, kako vplivamo na podnebne spremembe, jih usmerjali in spodbujali k zmanjševanju ogljičnega odtisa, vanje vključili druge učitelje iz šole ali pa posameznike v lokalni skupnosti.

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

X