KROŽNO GOSPODARSTVO E-SPACE

Kaj  je krožno gospodarstvo in zakaj se vračamo h krožnosti? Kaj so osnovna načela krožnosti? Katere snovi in materiali lahko krožijo in kako? S katerimi koraki uvajamo krožnost v šole in vsakdanje življenje?
Opis projekta

Krožno gospodarstvo je temeljna usmeritve EU in Slovenije za prehod v zeleno in nizkoogljično družbo. Načela krožnosti naj bi usmerjali razvoj vseh področij človekovega delovanja, od razvoja tehnologij, izdelkov, proizvodnje, potrošnje, biogospodarstva, turizma in drugih. Projekt E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo v sklopu FEE International pilotno izvajamo v Sloveniji in Latviji. Učenci tretje triade OŠ in dijaki SŠ z mentorji proučujejo krožnost (življenjski cikel) posameznih izdelkov, oblikujejo krožne rešitve in izdelke, organizirajo krožne dogodke itd.

Cilji
  • Spoznavamo krožno gospodarstvo: pomen, načela in razlikovanje med linearnim gospodarstvom, gospodarstvom recikliranja in krožnega gospodarstva.
  • Raziskujemo in se seznanjamo s snovnimi (materialnimi) tokovi v različnih izdelkih in procesih.
  • Ugotavljamo, kako zmanjšati potrošnjo in porabo.
  • Podpiramo trajnostne izdelke, storitve, dogodke, procese.
  • Udejanjamo krožnost v šoli in doma.
Aktivnosti

Materiali in izdelki, ki jih proučujemo v projektu:

  • papir/kartonska embalaža za mleko in sokove
  • plastika
  • tekstil
  • električna in elektronska oprema
  • hrana

Aktivnosti lahko izvaja ena skupina ali razred učencev z mentorjem, se pa nanašajo na tri ravni, zato jih je treba povezovati in nadgrajevati:

Gradiva in pripomočki

-Iz projekta E-SPACE:

-Povezava z drugimi projekti in organizacijami:

-Drugi viri:

X