Mlekastično! Izberem domače

Pot mleka od kmetije do kozarca
Kakšna je pot mleka od slovenske kmetije do mlečnih izdelkov na naših mizah in kdo sodeluje v njej? Ali smo v Sloveniji samooskrbni z mlekom? Kako na slovenskih kmetijah skrbijo za krave mlekarice? Kako sodelovati ob svetovnem dnevu mleka?
Opis projekta:

V projektu raziskujemo in ugotavljamo pot mleka od kmetije do kozarca ter svoje ugotovitve predstavimo na različne načine. V ospredju so teme in vprašanja o tem, kako pridobivamo slovensko mleko, kako je poskrbljeno za krave mlekarice, kdo so slovenski pridelovalci mleka, kakšen je pomen in vpliv lokalne samooskrbe z mlekom ter o skrbi za živali. Pot mleka od kmetije do krožnika povezujemo tudi z drugimi trajnostnimi vprašanji, kot je embalaža, transport in odgovorna poraba.

Cilji:
 • Raziskujemo izvor slovenskega mleka in mlečnih izdelkov ter mlečno pot.
 • Spoznavamo slovenske, lokalne kmetije, pridelovalke mleka, raziskujemo, kako živijo krave mlekarice.
 • Upoštevamo trajnostne vidike, povezave z mlečno potjo: spodbujamo lokalno samooskrbo, preprečujemo zavrženo hrano, raziskujemo embalažo in transportne poti
 • Ugotavljamo pomen znaka Lokalna kakovost (Naša super hrana)
Aktivnosti:
 • Pot belega zlata:

Slovenski pridelovalci in predelovalci mleka se vsak dan trudijo, da nas oskrbijo s svežim in hranljivim  slovenskim mlekom in mlečnimi izdelki. Z otroki, učenci in dijaki raziščite, od kod prihaja slovensko mleko, kako so organizirane slovenske kmetije, koliko mleka proizvedemo, katere mlečne izdelke poznate, kdo in kako jih proizvede, kdo pri tem sodeluje?

 • Dom in življenje slovenske krave mlekarice – Berta:

Obiščite slovenske kmetijo, kjer imajo krave mlekarice. Kako kmetje skrbijo za krave, s čim se krave prehranjujejo poleti in s čim pozimi? Kdaj je mogoče kravo prvič pomolzti, koliko mleka daje krava?

 • Sodelujte ob svetovnem dnevu mleka (1. junij 2021)

Aktivnosti, ki jih izvajate po šolah, povežite s svetovnim dnevom mleka. Namenjen je ozaveščanju o pomenu uživanja mleka kot viru beljakovin in energije ter njegovem vplivu na rast in razvoj otrok. Posamezno aktivnost ali serijo aktivnosti lahko izvedete že pred svetovnim dnevom mleka.

SVETOVNI DAN MLEKA:  LETAKI; PPT – STAREJŠI; PPT – MLAJŠI

Delo po starostnih skupinah

Namigi za izvajanje aktivnosti, prilagojene starostnih skupinam otrok in mladih:

1)      Vrtci

2)      1. triada OŠ

Likovno-grafični izdelki: risbe, kolaži, lepljenke, 3D liki in skulpture, posterji, makete
3)      2. triada OŠ Likovno-grafični izdelki: risbe, kolaži, lepljenke, 3D liki in skulpture, posterji, makete
Literarno-novinarski prispevki: zgodbe, pesmi, ankete, reportaže, poročila, intervjuji
4)      3. triada OŠ

5)      srednje šole / fakultete

 

Literarno-novinarski prispevki: zgodbe, pesmi, ankete, reportaže, poročila, intervjuji
Raziskovalni izdelki: Seminarske, raziskovalne, druge naloge in izdelki

 

Te aktivnosti je mogoče združiti ali izvesti v sklopu serije dogodkov in projektov:

·         razredne ali šolske kampanje
·         kampanje v lokalni skupnosti
·         tematski (naravoslovni, tehniški) dnevi
·         sodelovanje v globalni kampanji ob svetovnem dnevu mleka, 1. junija,

·         obisk kmetije ali lokalnega pridelovalca hrane (prilagojeno glede na razmere COVID-19)

NAGRADNI NATEČAJ

Izbrali bomo:

 • tri najboljše projekte ali aktivnosti v vsaki starostni skupini,
 • izstopajočo šolsko ali lokalno kampano v povezavi s svetovnim dnevom mleka.

Rok za oddajo izdelkov je torek, 8. junij 2021. Fotografije izdelkov pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si in jim priložite izpolnjen obrazec.

Izobraževanje mentorjev

V kolikor bodo razmere COVID-19 omogočale, bomo za omejeno število sodelujočih mentorjev organizirali ogled proizvodnje v Ljubljanskih mlekarnah.

Povezujte z drugimi vsebinami in projekti

Aktivnosti lahko povežete ali nadgradite z drugimi projekti v letošnjem šolskem letu:

 • Eko-paket (življenjska pot, pravilno ravnanje in krožno gospodarstvo kartonske embalaže za mleko in sokove),
 • E-SPACE: Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo,
 • Ekošola meri odtis CO2 (orodje Kalkulator CO2 je v razvoju, med sklopi za merjenje ogljičnega odtisa je tudi hrana),
 • Mladi poročevalci za okolje,
 • Altermed (recepti z mlekom),
 • Hrana ni za tjavendan (zmanjševanje količin zavržene hrane).
X