SREČANJE UDELEŽENCEV MEDNARODNEGA PROJEKTA ERASMUS+ HOB’S ADVENTURE

V tednu od 7. do 12. oktobra smo v Sloveniji gostili srečanje udeležencev mednarodnega projekta Hob’s adventure (Erasmus+). Srečanja se je udeležilo 31 učiteljic in vzgojiteljic iz Estonije, Latvije in Islandije; na različnih aktivnostih pa je skozi teden sodelovalo tudi 20 slovenskih udeleženk iz osnovnih šol in vrtcev.

Udeleženci so spoznali šolski sistem in različne aktivnosti na področju spoznavanja biotske raznovrstnosti v vrtcih/šolah in njihovi okolici, ki so jih predstavili: VVZ Kekec Grosuplje, Vrtec Ledina v Ljubljani, romski vrtec v Kerinovem Grm ter osnovne šole Artiče, Leskovec pri Krškem s podružnično šolo Veliki Podlog ter osnovna šola Domžale , PŠ Ihan.

V okviru projekta Erasmus+ HOB’S Adventure smo organizirali mednarodno konferenco O biotski raznovrstnosti in podnebnih spremembah, kjer so svoje prispevke predstavili udeleženci iz sodelujočih držav in Slovenije.

Udeleženci so obiskali učno pot Po sledeh vodomca v Cerovem pri Grosuplju, jamo v Kostanjevici na Krki ter izvedli delavnice za učne priprave o spoznavanju biotske raznovrstnosti spoznavali uporabo različne digitalne tehnologije in postopek vključevanje v sam učni proces.

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 sofinancirata Eko sklad in MOP
X