Živeti s podnebnimi spremembami

Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je njihov vpliv na naravo in svet okoli nas?
Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe?
In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje?
Omogočimo jim, da sami poizkušajo in opazujejo vreme, živalske in rastlinske vrste ter jih spodbujajmo, da se odzivajo na spremembe in ugotovitve.
Opis projekta:

Otroke v vrtcih uvajamo – vsebinsko prilagojeno – v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da samo opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Cilji: 
  • Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu, živalskim in rastlinskih vrstah z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki.
  • Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi.
  • Skupaj gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.
Aktivnosti:

Naloge in aktivnosti o vremenu načrtujte, jih prilagodite starostni skupini, zanimanju otrok in okolici vašega vrtca:

  • Otroke vprašajte, kaj jih zanima. Ugotovite, kaj že vedo o vremenu/podnebnih spremembah in biotski raznovrstnosti, kje so izvedeli in kaj so počeli – v vrtcu, doma, na izletih
  • Pripravite jih na fotozapis vremenskih dogodkov po korakih: namen – priprava – izvedba – opazovanje – beleženje.
  • Fotozapis vremenskih dogodkov: pogovarjajte se z njimi, jih sprašujte in ugotavljajte, kako zaznavajo vremenske situacije in kako jih zapišejo.
  • Predstavite jih vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, snežinke.
ii

GRADIVA IN PRIPOMOČKI ZA IZVAJANJE PROJEKTA 

Iz projekta HOBS Adventure:
HOBSove dogodivščine (spoznavanje biotske raznovrstnosti)

Iz projekta Raziskovalci biotske raznovrstnosti – Veliki lov na rastline:
Veliki lov na rastline (Priročnik za mentorje)
Darwinovi opazovalci (starost 5-6 let)
Kartice (skupina 5-6 let) 
Na karticah so vam na voljo življenski cikli rastlin in z njimi povezanih živali ter njihove barvne fotografije iz različnih obdobij življenjskega cikla.
Exposure

Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:
Priročnik in delovni listi (za vrtce in 1. triado OŠ)

Zbornik zbranih povzetkov Zgodnje naravoslovje

Povezava z drugimi projekti programa Ekošola 

  • LEAF – Znanje za gozdove
X