1. TABOR KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA IN ČLANOV PROJEKTA ERASMUS+ HOB’S ADVENTURE

Na Pohorju je od 30. maja 2019 do 1. junija 2019 potekal 1. tabor programa Ekošola, ki se ga je udeležilo 82 koordinatoric in koordinatorjev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Srečanje je potekalo v prijetnem delovno – družabnem vzdušju.

Jutra so se najprej pričela s telovadbo, ki je udeležence pripravila na aktivnosti, ki so se vrstile skozi cel dan.

Predstavljena je bila analiza projektov, ki so se uspešno izvajali v šolskem letu 2018/2019, hkrati pa so bile že podane napovedi za novo šolsko leto.

Udeleženke in udeleženci so imeli možnost sprehoditi se po Rozkini gozdni učni poti, kjer so ob vodenju gozdarjev spoznavali lepote pohorskih gozdov, hkrati pa pridobivali nove ideje za izvajanje učnih vsebin v naravi, ki temeljijo na načelih gozdne pedagogike. Odpravili so se tudi do slapa Skalca (Framski slap), ki je visok kar 16 metrov in je eden izmed številnih slapov, ki si jih lahko ogledamo na Pohorju.

Svoje znanje so koordinatorji in koordinatorice lahko preizkusili v ekokvizu, kjer so bila izbrana vprašanja iz različnih področij ekologije. Ravno tako pa so bila ekološko obarvana tudi vprašanja na orientacijskem pohodu, ki ga je uspešno opravilo vseh 7 sodelujočih skupin.

Na taboru so bili prisotni tudi člani projekta Erasmus+ Hob’s adventure. Projekt, v katerem sodelujejo Estonija, Latvija, Islandija in Slovenija, je bil predstavljen vsem udeležencem; članice iz sodelujočih ustanov pa so predstavile tudi različne primere dobrih praks, ki temeljijo na spoznavanju biotske raznovrstnosti.

Tabor se je zaključil z vodenim ogledom Botaničnega vrta Univerze v Mariboru, kjer smo se tudi poslovili; polni prijetnih vtisov, novih prijateljstev in z obljubo, da se zopet srečamo na 2. taboru koordinatorjev naslednje leto.

X