CoFarm4Cities

CoFarm4Cities

Ustvarjamo trajnostni model za urbano kmetovanje v srednji Evropi.

OPIS PROJEKTA

Srednjeevropska mesta se zaradi pospešene urbanizacije soočajo z vse večjim tržnim pritiskom na zemljišča, zlasti na primestnih kmetijskih območjih, kar povzroča izgubo biotske raznovrstnosti in ogroža rodovitnost zemlje in trajnost prehranjevalnih sistemov. Vzporedno narašča povpraševanje prebivalcev po obdelovalnih zemljiščih, kar se odraža v priljubljenosti skupnostnih vrtov oziroma vrtičkov. Projekt CoFarm4Cities prinaša nov pristop k rabi mestnih zemljišč. Partnerji bomo s skupnimi močmi razvili podnebju prijazne rešitve, ki temeljijo na povezanosti z naravo, povečujejo odpornost mest na podnebne spremembe, preprečujejo širjenje mest, obnavljajo degradirana mestna območja, krepijo biodiverziteto in krepijo dejavnosti na lokalni ravni. Oblikovali bomo trajnostni model urbanega kmetijstva, ki ga bo mogoče prenesti v ostala srednjeevropska mesta.

Pri DOVES – FEE Slovenia bomo razvili izobraževalni program za učence in metodološko usposabljanje za učitelje, ki bosta temeljila na prehranski samooskrbi in trajnosti. Dolgoročno pričakujemo spremembo odnosa otrok in njihovih družin do pridelave hrane v smeri dajanja prednosti lokalno pridelani hrani. Prav tako pričakujemo povečanje povpraševanja po lokalnih pridelkih in sodelovanje med šolami in ponudniki lokalno pridelane hrane.

V sodelovanju z Mestno občino Ljubljana smo se povezali z osmimi ljubljanskimi osnovnimi šolami, ki bodo na območju šole dopolnile ali na novo vzpostavile šolski urbani vrt. Učenci vseh starostnih skupin  se bodo v okviru dela na vrtu s pomočjo mentorjev spoznali z osnovnimi pojmi, povezanimi z urbanim kmetijstvom, trajnostnim razvojem in samooskrbo, koncepti različnih strategij pridelave in predelave hrane, družbeno odgovornostjo in trajnostnim načinom življenja.

PARTNERJI PROJEKTA:

 • Budimpešta, III. okraj, občina Óbuda-Békásmegyer (vodilni partner)
 • Mesto Zagreb
 • Mesto Torino
 • KAIROS, Konzorcij socialnih zadrug
 • Mesto Krakov
 • Mesto Ljubljana
 • ICE, Inštitut za krožno gospodarstvo
 • Univerza Óbuda
 • Društvo DOVES – FEE Slovenia

SODELUJOČE OSNOVNE ŠOLE:

 • OŠ Oskarja Kovačiča
 • OŠ Dragomelj
 • OŠ Karla Destovnika Kajuha
 • OŠ Zadobrova
 • OŠ Božidarja Jakca
 • OŠ Vižmarje – Brod
 • OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja
 • OŠ Poljane

CILJI:

 • Razvoj pilotnega modela urbane kmetije.
 • Obnovitev degradiranih mestnih in primestnih območij.
 • Krepitev biodiverzitete.
 • Vključevanje lokalne skupnosti v proces samooskrbe s hrano.
 • Krepitev pomena lokalno pridelane hrane.
 • Povečanje povpraševanja po lokalno pridelani hrani.
 • Dolgoročna sprememba v nazoru ljudi glede lokalno pridelane hrane in pomembnosti le-te.
 • Izobraževati in ozaveščati o tem, kakšen vpliv ima hrana na podnebne spremembe (vzgojitelji, učitelji, otroci, učeni).
 • Opozarjati na pomen vključevanja sezonsko in lokalno pridelane hrane na jedilnike v vrtcih in šolah.
 • Ozaveščati o tem, kakšne vplive imajo zavržki hrane na okolje.
 • Spodbujati k recikliranju ostankov hrane.
 • Naučiti mlade, da bodo imeli odgovoren odnos do hrane in okolja.
 • Deliti ideje in primere dobrih praks.
 • Sodelovati v aktivnostih z otroki in učenci.
 • Vključiti uporabo digitalne tehnologije.

GRADIVA:

Vrtnarski bonton

X