Sedem korakov

Metodologija ekošole
7 KORAKOV ZA EKOŠOLO
7 korakov je postopek dela posamezne ustanove, da pridobi zeleno zastavo (kot priznanje oziroma znak, da spada v mednarodni program Ekošola). V spodnji shemi so povzete ključne značilnosti in aktivnosti posameznega koraka, v nadaljevanju dokumenta pa je vsak korak podrobneje opisan.  

1.  EKOODBOR:

 • vzpostavitev (na začetku)
 • po vzpostavitvi: delovanje in redna srečanja celotnega eko-odbora Več

2. OKOLJSKI PREGLED / OCENA OKOLJSKEGA VPLIVA ŠOLE:

 • 10 področij:ravnanje z odpadki, energija, zdravje in dobro počutje, biotska raznovrstnost, voda, trajnostna mobilnost,  okolica šole,  ohranjanje našega sveta, podnebne spremembe, hrana
 • OKOLJSKI PREGLED ŠIFRANT Več

3. EKO-AKCIJSKI NAČRT:

 • jedro dela za šolsko leto
 • določanje aktivnosti
 • obvezna področja: voda energija, odpadki
  • dodatni projekti: najmanj 3 (razpisani ali po izbiri)
  • Izpolniti:  – EKO-AKCIJSKI NAČRT Več

4. NADZOR IN OCENJEVANJE:

 • spremljanje in merjenje uspešnosti zastavljenih ciljev
 • obisk regijskega koordinatorja Več

5. KURIKULUM –  DELO PO UČNEM NAČRTU:

 • vključevanje okoljskih vsebin v šolske predmete oziroma učni načrt Več

6. OBVEŠČANJE, OZAVEŠČANJE IN VKLJUČEVANJE:

 • v šoli, ustanovi
 • v lokalni oziroma širši skupnosti Več

7. EKO-LISTINA:

 • izjava o eko-poslanstvu
 • obliko eko-listine izbere ustanova sama Več

ZELENA ZASTAVA 

(z opravljenimi 7 koraki postane ustanova ekošola in pridobi zeleno zastavo)
X