FOOD IN SCHOOLS

FOOD IN SCHOOLS AND CLIMATE CHANGE – WHAT IS THE CONNECTION? I TAKE ACTION!
(Hrana v vrtcih in šolah in povezava s podnebnimi spremembami)

TEMA PROJEKTA:

Pomen odgovornega prehranjevanja v vrtcih in šolah v povezavi z ogljičnim odtisom hrane in vplivom na okolje – odnos do zavržene hrane, pomen vključevanja lokalno in sezonsko pridelave hrane na jedilnik v ustanovi, priprava jedilnikov, poznavanje lokalnih jedi, priprava jedilnika z nizkim ogljičnim odtisom, ogljični odtis posamezne hrane, pomen trajnostne proizvodnje in potrošnje, poznavanje celotne poti hrane (v povezavi z vplivom na okolje), vpliv zavržkov …

PREDNOSTNA PODROČJA PROJEKTA:

 • Okolje in boj proti podnebnim spremembam
 • Inkluzija in raznolikost na vseh področjih izobraževanja
 • Podpora in opolnomočenje učiteljev
 • Zelene veščine

KRATEK OPIS PROJEKTA:

S projektom želimo usposobiti in opolnomočiti učitelje s potrebnim znanjem o prehrani v vrtcih in šolah v povezavi s podnebnimi spremembami. Pozitivne izkušnje želimo internacionalizirati in izmenjati primere dobrih praks izobraževanja za trajnostni razvoj med partnerji ter pridobiti nadaljnje smernice in gradiva za implementacijo izobraževanja za trajnostni razvoj v povezavi z učnim načrtom, saj menimo, da je to področje ključno za ustvarjanje pozitivnega odnosa mladih do hrane ter hkrati do okolja.

V okviru projekta bomo za vključene vzgojitelje in učitelje izvedli srečanja v Sloveniji in mednarodna srečanja, kjer bodo imeli možnost prisluhniti predavanjem strokovnjakov o različnih temah, povezanih s hrano in podnebnimi spremembami. Izvajali bomo tudi praktične aktivnosti in vključili uporabo digitalnih aplikacij. Sodelujoči bodo na delavnicah izmenjali primere dobrih praks. Pomemben del projekta je nadaljnja izmenjava idej in primerov dobrih praks na mednarodni ravni (na mednarodni konferenci).

Ob koncu projekta pričakujemo, da bodo vključeni učitelji bolj samozavestni in ustrezno opolnomočeni z novimi znanji in idejami o izobraževanju za trajnostni razvoj – prehrana v vrtcih in šolah, ki jih bodo posredovali mladim, projektne ideje pa bodo širili med kolegi in drugimi vzgojitelji ter učitelji na seminarjih in konferencah na lokalni, državni in mednarodni ravni. Nastala bo zbirka gradiv (predstavitve, zbornik, učne priprave, učni listi, igre, križanke …), ki bo prosto dostopna vsem zainteresiranim deležnikom.

CILJNE SKUPINE:
– primarna: vključeni vzgojitelji in učitelji (ki poučujejo otroke in učence od 5 do 15 let)
– sekundarna: sodelavci, vodstvo šole, otroci
– tercialna: starši, lokalno okolje, občine, ministrstva, mednarodna mreža programa Ekošola

CILJI:

 • Izobraževati in ozaveščati o tem, kakšen vpliv ima hrana na podnebne spremembe (vzgojitelji, učitelji, otroci, učenci).
 • Opozarjati na pomen vključevanja sezonsko in lokalno pridelane hrane na jedilnike v vrtcih in šolah.
 • Spodbujati ustanove k temu, da je vsaj en dan v tednu brezmesni dan.
 • Ozaveščati o tem, kakšne vplive imajo zavržki hrane na okolje.
 • Spodbujati k recikliranju ostankov hrane.
 • Naučiti mlade, da bodo imeli odgovoren odnos do hrane in okolja.
 • Deliti ideje in primere dobrih praks.
 • Sodelovati v aktivnostih z otroki in učenci.
 • Vključiti uporabo digitalne tehnologije.
ČASOVNICA PROJEKTA

1. december 2023 – 30. junij 2025

SODELUJOČI

Društvo DOVES – FEE Slovenia (Program Ekošola) – vodja projekta, Pedagoška fakulteta Ljubljana,  Hellenic Society for the Protection of Nature (Grčija)

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI
 • do 23. januar 2024 – Uvodno srečanje za člane projektnih skupin (Slovenija)
 • februar 2024 – Uvodno srečanje za vse vključene ustanove v projekt (Kamnik, Slovenija)
 • Marec 2024 – Mednarodna mobilnost za sodelujoče vzgojitelje in učitelje (prihod Grkov v Slovenijo) – obiski ustanov, ogled sejma Altermed, praktične delavnice, strokovno predavanje, delavnice na PeF
 • april 2024 – Slovenski dan brez zavržene hrane (Obeležitev dneva na ustanovah, delitev primerov izvedenih aktivnosti)
 • Maj 2024 – Spletno srečanje sodelujočih vzgojiteljev/učiteljev (Delitev primerov dobrih praks)
 • Oktober 2024 – Mednarodna mobilnosti za sodelujoče vzgojitelje in učitelje (mobilnost v Grčiji) – obiski ustanov, praktične delavnice, strokovna izobraževanja)
 • Marec 2025 –Mendarodna mobilnost za sodelujoče vzgojitelje in učitelje (prihod grških učiteljev) – načrtovalne delavnice (priprava gradiv), obiski ustanov, sodelovanje s stojnicami na sejmu Altermed
 • april 2025 – Mednarodna spletna konferenca Brez zavržene hrane
 • Maj 2025 – Mednarodna mobilnost v Grčiji in zaključek projekta
VKLJUČENE USTANOVE V SLOVENIJI
 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Vrtec Pedenjped Ljubljana
 • Vrtec Antona Medveda Kamnik
 • OŠ Veliki Podlog
 • OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
 • OŠ Miren
 • OŠ Artiče
 • OŠ II Murska Sobota
 • CUEV Strunjan
 • OŠ 27. julij Kamnik
X