Program dela 2017/2018 – VRTCI

PROGRAM DELA ZA VRTCE

Za pridobitev oz. potrditev zelene zastave v šolskem letu 2017/2018 bo treba izvesti naslednje aktivnosti:

1. Izbrati najmanj eno področje v okviru projekta ZGODNJE NARAVOSLOVJE:
– 
OD SEMENA, ZELENJAVE, SADJA DO GIBANJA IN ZRAVJA ZA ZDRAVO SRCE
– SPOZNAJMO TALNI ŽIV ŽAV OKROG NAS
– BIOTSKA RAZNOVRSTNOST – GOZDNA IGRALNICA
– SEMENA IN VRTOVI – ŠOLSKA VRTILNICA
– DOMAČI VRABEC NAŠ SPREMLJEVALEC IN SOSED

Izbrani naravoslovni tematski sklop ima alternativno obliko v obliki tematskega podsklopa, ki se navezuje na glavno temo – področje. Izbrani naravoslovni tematski sklop naj temelji na procesu spoznavanja okolja, raziskovalni dejavnosti ter razvijanju ustvarjalnih sposobnosti in to skozi naslednje vidike:
a) Specialno-didaktični vidiki: cilji, artikulacija izbrane naravoslovne
teme, strategija poteka dela in metode
b) Pedagoško-psihološki vidik: spoštovanje razvojne in starostne stopnje
c) Naravoslovni vidiki: odkrivanje, doživljanje in spoznavanje okolja

2. Izvesti aktivnosti v okviru dveh (od treh) obveznih tematskih sklopov:
VODA – Vrtec s programom opredeli aktivnosti in oblike varčevanja z vodo in zdravega življenjskega sloga z vodo. Podrobnejšo temo in način izvedbe določi vrtec sam)
ODPADKI – KROŽNO GOSPODARSTVO – Ločevanje odpadkov (uvajanje in izvajanje), odlaganje odpadkov na ekološke otoke, koristna izraba odpadkov, sodelovanje v humanitarnih zbiralnih akcijah in načine zbiranja določi vrtec sam. JAZ, TI MI ZA SLOVENIJO (humanitarni projekt)
ENERGIJA – Ozaveščanje o učinkoviti rabi energije, varčevanje z energijo s programom aktivnosti določi vrtec sam. Vabimo vas, da se letos priključite vseslovenskemu šolskemu natečaju o energiji MLADI V SVETU ENERGIJE, ki je razpisana tudi za vrtce. Več o razpisu si lahko preberete na povezavi/2017-2018/projekti-vrtci/mladi-v-svetu-energije/

Pri navedenih aktivnostih gre za odnos, ki temelji na ozaveščenosti in znanju ter za vzgojni proces, ki je povezan z zgledom odraslih in družbe.

3. Sodelovati pri enem od naslednjih projektov:

SEZNAM PROJEKTOV 2017/2018
HRANA NI ZA TJAVENDAN (zmanjšajmo količine zavržene hrane)
EKO-PAKET 
(natečaj kreativnega ustvarjanja iz kartonske embalaže za mleko in sokove KEMS)
MISIJA: ZELENI KORAKI (nagradni likovni natečaj na temo prijazna prevozna sredstva in parkirni prostori okoli vrtca)
ALTERMED (Celjski sejem, 17.-18.3.2018); Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja s poudarkom na Odgovorno s hrano)
EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 
(branje literature z ekološko tematiko)
LIKOVNI NATEČAJ ZA KREATIVNE IZDELKE 
(likovno ustvarjanje na temo gozd-biotska raznovrstnost)

4. Objava enega prispevka v zborniku zbranih vsebin projekta »Zgodnje naravoslovje temelj za trajnostni razvoj« (po lastni izbiri posredujete en prispevek o uspešno doseženem projektnem rezultati, tematski vsebini zgodnje naravoslovja v zbornik v skladu z razpisanimi pogoji za objavo prispevka) ali prispevek primera dobre prakse iz tematskih sklopov (Voda, Odpadki, Energija).

X