Znak Ekošole

Slovenska Ekošola za boljšo prepoznavnost uporablja svoj znak/logotip, ki je uradni znak organizacije Ekošola.
Znak si lahko za potrebe svoje ustanove prenesete v dveh oblikah:
X