Pravno obvestilo

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.ekosola.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last Društva DOVES-FEE Slovenia in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Društvo DOVES-FEE Slovenia ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.ekosola.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Društvo DOVES-FEE Slovenia se bo trudilo za pravilnost informacij. Društvo DOVES-FEE Slovenia lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.ekosola.si za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Društvo DOVES-FEE Slovenia bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.ekosola.si
razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

X