Status NVO v javnem interesu

Društvo DOVES – FEE Slovenia je prostovoljna, samostojna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje z namenom izobraževanja javnosti na področju okolja, vzgoje in izobraževanja, na področju varstva okolja ter spodbujanju razvoja turizma.

Društvo izvaja mednarodno uveljavljene okoljske programe za spodbujanje trajnostnega razvoja, ki je bila ustanovljena leta 1994. Je polnopravni član Mednarodne fundacije za okoljsko vzgojo (FEE: Foundation for Environmental Education) in edina organizacija v Sloveniji z ekskluzivnim pooblastilom FEE za izvajanje programov FEE v Sloveniji.

Društvo DOVES – FEE Slovenia izvaja tri okoljsko izobraževalne program za mlade (Ekošola, Mladi poročevalci za okolje in Znanje o gozdovih) ter dva okoljska turistična programa (Modra zastava in Zeleni ključ).

Društvo DOVES – FEE Slovenia ima status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanje narave in varstva okolja ter na področju vzgoje in izobraževanja.

X