GRADIVA

druga gradiva

Odnos do hrane skozi oči mladih

Zelenjavna juha

Hrana ni za tjavendan

Gospa Kuhla

Kuhlin dnevnik zavržene hrane

Dnevnik zavržene hrane

Naša prihodnost = zelena prihodnost, gradivo za SŠ

Zelena energija, gradivo za 8. razred OŠ

Ogljični odtis, gradivo za 7. razred OŠ

Trajnostni razvoj, varstvo okolja in onesnaževalci, gradivo 6. razred OŠ

E-odpadki in recikliranje elektronskih naprav, gradivo za 6., 7., 8. razred OŠ

Energija, gradivo za SŠ

Evropska kohezijska politika, gradivo za SŠ

Električna energija, gradivo za 8. razred OŠ

Ekosistemi, gradivo za 7. razred OŠ

Gozd in gozdarstvo v Sloveniji, gradivo za 6. razred OŠ

Biotska pestrost in podnebne spremembe, gradivo za 6., 7., 8. razred OŠ

Reciklirana kuharija – knjižice receptov: 2015, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Energija in ogljični odtis, gradivo za SŠ

Energija, gradivo za 8. razred OŠ

Ogljični odtis, gradivo za 7. razred OŠ

Hrana in mi, gradivo za 6. razred OŠ

Dnevnik – opazovanje mokrišč

Dnevnik – vodni detektivi

Ekoaktualne vsebine v vrtcih

Priročnik E-space

Spremeni svojo vlogo – priročnik za učitelje

Change your role

Change your role – training module

Zemeljko: o tleh, rastlinah, živalih in človeku

Živeti s podnebnimi spremembami in spreminjati sebe

Z roko v roki za okoljsko izobraževanje – priročnik

Gozd in les, gradivo za 6. razred OŠ

Krožno gospodarstvo, gradivo za 8. razred OŠ

Ogljični odtis, gradivo za 7. razred OŠ

Krožno gospodarstvo, gradivo za srednje šole

Gozd v Sloveniji in svetu, gradivo za srednje šole

Izobraževalno gradivo/priročnik na temo podnebnih sprememb

Podnebne spremembe v Ekošoli – delovni listi za 2. in 3. triado OŠ in SŠ

Podnebne spremembe v Ekošoli – delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

HOB’s Adventure, Handbook for teachers

Hobsove dogodivščine, priročnik za vzgojitelje in učitelje

Spoznajmo talni živ žav okrog nas

Moje prve vrtne škarje

Ščepec travniških zdravilnih rastlin bližnjega okolja

Zeliščarski vrtnarski dnevnik

Opazovani dnevnik Moje drevo

Eko kotiček za moj fižolček

Eko igrače

Stožci in semena

Mi in ptičji svet

En korak do čistega okolja

POROČILO EKOŠOL predstavlja rezultate in dosežke programa Ekošola v dotičnem šolskem letu

POROČILO SLOVENSKIH EKOŠOL 2016/2017

POROČILO SLOVENSKIH EKOŠOL 2013/2014

POROČILO SLOVENSKIH EKOŠOL 2015/2016

POROČILO SLOVENSKIH EKOŠOL 2012/2013

X