ERASMUS – FOR LIFE

GOZD NAŠ VSEŽIVLJENJSKI UČITELJ

ZAKAJ JE POMEMBEN GOZD?  KAJ NAM DAJE? KAKO LAHKO PRIPOMOREMO K OHRANJANJU GOZDOV?

Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

OPIS PROJEKTA:

Projekt izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok, učencev, dijakov z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in  njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, učencev, dijakov.

CILJI:

  • Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi (učitelji in učenci).
  • Opozarjati na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.
  • Spodbujati otroke, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti.
  • Sprejemati odločitve o okoljskih zadevah.
  • Naučiti se uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov.
  • Naučiti otroke, da bodo imeli odgovoren odnos do prihodnosti.
  • Deliti ideje in primere dobrih praks.
  • Sodelovali v dejavnostih na prostem z otroki in učenci
  • Vključiti uporabo digitalne tehnologije

CILJNE SKUPINE:
– primarna: vključeni vzgojitelji in učitelji (ki poučujejo otroke in učence od 5 do 15 let)
– sekundarna: sodelavci, vodstvo šole, otroci
– tercialna: starši, lokalno okolje, občine, ministrstva, mednarodna mreža programa Ekošola

AKTIVNOSTI:
VKLJUČENE USTANOVE V SLOVENIJI:

VVZ Kekec Grosuplje
Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
Kranjski vrtci
Vrtec Pobrežje Maribor
OŠ Toma Brejca Kamnik
OŠ 27. julij Kamnik
OŠ Frana Kranjca Celje
OŠ Leskovec pri Krškem
OŠ Adama Bohoriča Brestanica
OŠ IV Murska Sobota
OŠ Zadobrova
CUDV Draga (enota Novo mesto)
OŠ Notranjski odred Cerknica in POŠ 11. maj
OŠ Glazija Celje
OŠ Domžale, PŠ Ihan
OŠ Venclja Perka Domžale

X