PODNEBNE SPREMEMBE

Ali naši najmlajši razumejo, kakšen je vpliv podnebnih sprememb na naravo in svet okoli nas? Kako jim razložiti, da lahko naša dejanja povzročajo ali blažijo podnebne spremembe? In obratno – kako podnebne spremembe vplivajo na naše življenje? Ali vedo, da je biotska pestrost odvisna od podnebja in da zaradi podnebnih sprememb številne živalske vrste izumirajo?  Omogočimo jim, da sami  opazujejo vreme in spoznavajo spremembe, ki se dogajajo, da raziskujejo pestrost živalskega in rastlinskega sveta v okolici vrtcev in šol.  Spodbujajmo jih, da bodo opažanja in ugotovitve prenesli v vsakodnevno življenje in se nanje primerne odzivali in ukrepali.
Opis projekta:

Otroke v vrtcih (vsebinsko in metodično prilagojeno), učence in dijake uvajamo v odkrivanje in spoznavanje podnebnih sprememb, rastlinskih in živalskih vrst ter njihove soodvisnosti. Spodbujamo jih, da sami opazujejo, raziskujejo in ugotavljajo njihovo soodvisnost. Prikažemo različne vremenske pojave in dogodke ter se pogovarjamo o njihovih pozitivnih in negativnih posledicah na podnebje, rastlinske in živalske vrste ter naše vsakdanje življenje.

Cilji:
 • Otrokom omogočimo izkustveno učenje o vremenu in podnebju z opazovalnimi in eksperimentalnimi dogodki.
 • Spodbujamo jih, da beležijo in rišejo svoja opažanja o vremenu, živalih in rastlinah in da se odzivajo na spremembe v naravi.
 • Skupaj gradimo spoštljiv in pozitiven odnos do narave in okolja.
 • Spoznajo, da se podnebje spreminja – kaj so podnebne spremembe, katero so glavni vzroki zanje, kakšne so posledice.
 • Spoznajo, s katerimi aktivnostmi ljudje čim manj negativno vplivamo na okolje.
 • Spoznajo, kako je od podnebnih sprememb odvisna biotska pestrost.
Aktivnosti:

Naloge in aktivnosti o vremenu načrtujte, jih prilagodite starostni skupini, zanimanju otrok in okolici vaše ustanove:

 • Otroke vprašajte, kaj jih zanima. Ugotovite, kaj že vedo o vremenu/podnebnih spremembah, kje so izvedeli in kaj so počeli – v vrtcu, v šoli, doma, na izletih.
 • Pripravite jih na fotozapis vremenskih dogodkov po korakih: namen – priprava – izvedba – opazovanje – beleženje.
 • Fotozapis vremenskih dogodkov: pogovarjajte se z njimi, jih sprašujte in ugotavljajte, kako zaznavajo vremenske situacije in kako jih zapišejo.
 • Predstavite jih vremenske pojave in vpliv na naravo in življenje, na primer: oblak, nevihta, toča, zemeljski plaz, vetrolom, poplava, plima in oseka, suša, snežinke.
 • Oglejte si videoprispevke o Podbenih spremembah in se pogovarjajte o posledicah.
Gradiva in pripomočki:

Iz projekta Z roko v roki za okoljsko izobraževanje:

Iz projekta Ekošola in podnebne spremembe:

Video vsebine:

NOVO: Gradivo kot pripomoček za pogovor o podnebnih spremembah:

PODNEBNI TEK: sodelujte tudi letos v podnebni kampanji

Pridružite se nam pri opozarjanju na podnebne spremembe, ki se dogajajo.

Kdaj?

V času od 15. do 19. aprila 2024 v svoji ustanovi izvedite Podnebni tek/kampanjo, s katero boste ozaveščali otroke, učence, dijake, lokalno skupnost in širše o posledicah, ki jih povzročajo podnebne spremembe.

Zaključni dogodek bo 22. aprila 2024 (Dan Zemlje) v Krškem, kjer boste lahko z otroki/učenci/dijaki tudi aktivno sodelovali na podnebnem teku ali pa se nam boste samo pridružili na skupnem dogodku (več informacij sledi).

Kdo?

Združite se s sosednjimi vrtci, šolami, komunalnim podjetjem, občinami in drugimi ustanovami.

Kako lahko sodelujete?

Tecite, kolesarite, hodite, beležite skupne kilometre, izdelajte okolju prijazno štafetno palico, izdelajte transparente, s katerimi boste opozarjali na spremembe, pogovarjajte se z otroki/učenci/dijaki, organizirajte predavanje za starše in širšo skupnost, organizirajte izmenjevalno tržnico, delavnice …

V sklopu podnebnega teka razpisujemo natečaj za najbolje izvedeno kampanjo, s katero boste obeležili skrb in boj proti podnebnim spremembam.

Razpisane kategorije:

 1. OTROCI V VRTCIH
 2. UČENCI PRVE TRIADE OŠ
 3. UČENCI DRUGE TRIADE OŠ
 4. UČENCI TRETJE TRIADE IN DIJAKI
 5. POSEBNA KATEGORIJA
 6. ŠTUDENTI

Obrazec za sodelovanje za najbolje izvedeno kampanjo »Podnebni tek« pošljite najkasneje do 10. maja 2024 na info@ekosola.si (s pripisom Podnebni tek).

Vabimo vas, da si pogledate utrinke lanskoletnih aktivnosti, ki so zbrane v posebni številki EŠL.

PODNEBNI TEK – LETAK

Generalni podpornik projekta je Skupina GEN
Ekošola meri odtis CO2: ZMANJŠEVANJE OGLJIČNEGA ODTISA POSAMEZNIKA, UČILNICE ALI  ŠOLE
Kako izračunati ogljični odtis posameznika, učilnice ali kar cele šole?
Kaj lahko storite v razredu ali šoli, da zmanjšate ogljični odtis?
Kako lahko postanete podnebni ambasadorji in šampioni?
Opis projekta:

V projektu Ekošola meri odtis CO2  osnovnošolci, dijaki in študentje spoznavajo svoje vplive na podnebne spremembe tako, da izračunajo ogljični odtis razreda in ustanove. S tem namenom smo izdelali Kalkulator CO2, ki je hkrati računalo in didaktični pripomoček. O ukrepih in aktivnostih v šoli in doma, s katerimi zmanjšujejo svoj ogljični odtis, lahko pripravijo šolsko ali lokalno kampanjo.

Cilji:
 • Ugotovimo in izračunamo ogljični odtis posameznika, učilnice ali cele šole.
 • Pripravimo načrt ukrepov za zmanjšanje ogljičnega odtisa in jih izvajamo v razredu, šoli.
 • Predstavimo rezultate, prihranke.
 • Širimo dobro prakso in novo znanje o tem, kako blažimo podnebne spremembe.
 • Imenujemo podnebne šampione in podnebne ambasadorje.
AKTIVNOSTI:

S skupino učencev, dijakov ali študentov izvedite eno ali več aktivnosti:

1. Računanje ogljičnega odtisa na osebo, učilnico ali ustanovo s Kalkulatorjem CO2.

S pomočjo novega Kalkulatorja CO2  izračunajte ogljični odtis na osebo, učilnico ali celo ustanovo za promet, svetila, električne naprave, ogrevanje odpadke in zavrženo hrano. Pomagajte si s pripravljenimi  letaki (ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki, zavržena hrana), delovnimi listi (ogrevanje, svetila, električne naprave, promet, odpadki, zavržena hrana ) in drugimi viri. Zatem pripravite načrt ukrepov za zmanjšanje odtisa CO2 in jih izvajajte čim bolj dosledno. Uspešnost in učinke ukrepov izračunajte s Kalkulatorjem CO2 na koncu šolskega leta.

2. Izvedba spletne delavnice o podnebnih spremembah in merjenju ogljičnega odtisa 

Na vaši šoli lahko pomagamo pri organizaciji delavnice o merjenju odtisa CO2  – skupaj poiščemo »krivce« za izpuste ogljikovega dioksida, pregledamo Kalkulator CO2 in oblikujemo ukrepe za zmanjšanje ogljičnega odtisa šole in razreda.

3. Letaki in delovni listi

Sprejmite izziv in raziskujte, primerjajte, ugotovite in predlagajte, kako lahko na vaši ustanovi zmanjšate ogljični odtis ogrevanja, uporabe svetil in električnih naprav, načina prihoda v šolo, odpadkov in zavržene hrane. Podatke in nasvete o tem najdete v pripravljenih letakih, delovnih listih in na spletni strani Kalkulatorja  CO2.

4. Za učitelje – učna ura ali dobra izobraževalna praksa o podnebnih spremembah in ogljičnem odtisu

Pripravite in oblikujte učno uro oziroma predstavite dobro izobraževalno prakso, ki ste jo o podnebnih spremembah ali zmanjševanju ogljičnega odtisa pripravili v razredu ali šoli.

Izziv
 • IŠČEMO PODNEBNEGA ŠAMPIONA!

Tistim razredom, ki se bodo v tem šolskem letu najbolj izkazali na področju zmanjševanja ogljičnega odtisa, bomo v programu Ekošola podelili naziv podnebni šampion. Kdo ima največ možnosti? Razred, ki bo izvedel čim več zgoraj navedenih (ali drugih) aktivnosti, ki bo zmanjšal svoj ogljični odtis, ki bo k sodelovanju povabil sošolce, starše, lokalno skupnost, sodeloval na Ekokvizu za OŠ ali SŠ, pripravil prispevke (glej Mladi poročevalci za okolje) in presenetil še s kakšnim posebnim dosežkom ali zamislijo.

 • KDO BO PODNEBNI AMBASADOR?

Učitelji osnovnih, srednjih šol in fakultet, ki bodo z zanimivim, svežim in celovitim pristopom mladim predstavili, kako vplivamo na podnebne spremembe, jih usmerjali in spodbujali k zmanjševanju ogljičnega odtisa, vanje vključili druge učitelje iz šole ali pa posameznike v lokalni skupnosti.

Druga gradiva in viri:

 • Iz projekta Podnebne spremembe v Ekošoli:

Podnebne spremembe (priročnik na temo podnebnih sprememb)
Delovni listi za 2. in 3. triado OŠ in SŠ
Delovni listi za vrtce in 1. triado OŠ

X