Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

RABLJENA IN ODSLUŽENA OBLAČILA NISO ODPADEK!
Kaj storiti z oblačili, ki jih ne potrebujete, da bodo koristno uporabljena? Kako poteka predelava oblačil in zakaj ne smejo končati na odlagališču odpadkov? Kako izgleda modna revija iz rabljenih ali predelanih oblačili na vaši šoli?
Opis – zakaj?

Obravnavamo odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Projekt spodbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Prispeva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov.

Cilji – kaj?
 • Spoznamo glavne korake odgovornega ravnanja z rabljenimi in odsluženimi oblačili (tekstilom), da ne končajo na odlagališču odpadkov.
 • Spodbujamo in organiziramo dogodke za izmenjavo, izposojo, podarjanje, popravila in predelavo oblačil.
 • Povezujemo se z dobrodelnimi organizacijami, ki jim podarimo rabljena, a uporabna oblačila. S centri ponovne uporabe se dogovorimo za predelavo neuporabnih oblačil ali teksta, ki lahko v novi obliki zaživijo novo življenje.
 • Premišljeno in odgovorno nakupujemo oblačila.
 Aktivnosti – kdo, kje, kako?

Dejavnosti je mogoče izvajati v kateri koli ustanovi, po izboru in možnostih. Priporočamo sodelovanje več mentorjev, skupin mladih, vključevanje strokovnjakov.

Dva sklopa dejavnosti, ki jih je mogoče povezati:

ZBIRAMO, PODARJAMO, IZMENJUJEMO:

 • Zbiranje rabljenih in odsluženih oblači in obutve v šoli, zbiranje v lokalni skupnosti – sodelovanje z različnimi organizacijami (humanitarne, zaščita živali).
 • Izmenjava oblačil in obutve – v šoli ali lokalni skupnosti.
 • Ogled centra ponovne uporabe.
 • Vključevanje staršev, drugih strokovnjakov; obisk ali predavanje predstavnika komunalnega podjetja, obisk zbirnega centra ali centra ponovne uporabe.
 • Organizacija izmenjave oblačil.

ZMANJŠAMO – PONOVNO UPORABIMO – RECIKLIRAMO

 • Kako je v našem kraju (skupnosti) urejeno zbiranje odpadnega tekstila, kaj lahko naredimo z odsluženim ali rabljenim tekstilom?
 • Koliko odpadnega tekstila zberemo v kraju, doma? Kaj se zgodi z njim?
 • Pobude in načrt za zmanjšanje odpadnege tekstila (zero-waste tekstil).
 • Kako pridobijo tekstil – kaj, kje, kako?
 • Potrebujem manj – kako preprečiti nastajanje odpadkov z načrtovanjem nakupov?
 • Izdelava šolske kolekcije dekorativnih, didaktičnih ali modnih izdelkov.
 • Ponovna uporaba je »in«, oblačila iz »druge roke« morajo postati »prva izbira«.
 • Priprava prispevkov o odpadnem tekstilu.
 • Organizacija modnih revij, razstav, predstavitev, kampanj za ozaveščanje.
 • Izvajanje dejavnosti in učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo – vsebine za tekstil, dodaten primer iz prakse in učna ura: regenerirarni najlon.
 • Raziskovalne in seminarske naloge učencev, dijakov, študentov.
nagradni natečaj:
VRTCI, I. IN II. TRIADA, POSEBNA KATEGORIJA
 • Izdelava škatle za zbiranje odsluženega tekstila.
 • Likovna, grafična ponazoritev ravnanja z odsluženim tekstilom.
II. IN III. TRIADA, SŠ
 • Predelava odsluženega tekstila v nova oblačila ali drug izdelek (modna revija).
III. TRIADA, SŠ, fakultete
 • Video o ponovni uporabi odsluženega tekstila.
NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO KAMPANJO:

Naj šolski dogodek ali projekt o rabljenih in odsluženih oblačilih in obutvi.

Rok za oddajo izdelkov je 15. maj 2024. Fotografije izdelkov in povezave do videov pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si in jim priložite prijavni obrazec.

X