Znanje o gozdovih

ZAKAJ JE POMEMBEN GOZD?  KAJ NAM DAJE? KOLIKO GOZDOV POSEKAJO VSAKO LETO? KAKO LAHKO PRIPOMOREMO K OHRANJANJU GOZDOV?
Gozdovi so naravna dobrina, ki jo moramo ceniti in varovati za prihodnje rodove. So »pljuča našega planeta«, zato imajo izjemen vpliv na naša življenja. Imajo pomembno vlogo v naravnih procesih, drevesa so pomemben vir surovin, na kateri temelji več gospodarskih dejavnosti, gozd nam daje plodove in je prostor za sproščanje. Otrokom lahko gozd predstavimo na nešteto načinov, prvi korak pa je, da jih čimbolj pogosto odpeljemo v gozd, da se učijo na osnovi spoznavanja, raziskovanja, opazovanja in lastnih izkušenj.

OPIS PROJEKTA:

Znanje o gozdovih (LEAF = Learning About Forests) izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje otrok, učencev, dijakov z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in  njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti otrok, učencev, dijakov.

CILJI:
 • Izobraževati in ozaveščati o gozdovih in njihovi vlogi.
 • Opozarjati na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja.
 • Spodbujati otroke, da doživljajo in opazujejo naravo z vsemi čuti.
 • Sprejemati odločitve o okoljskih zadevah.
 • Naučiti se uživati v naravnem okolju in izkoristiti danosti gozdov.
 • Naučiti otroke, da bodo imeli odgovoren odnos do prihodnosti.
AKTIVNOSTI:

Projekt je primeren za vse starostne skupine.

Vsaka ustanova mora izvesti korake v GOZDNEM CIKLU:

 1. Ustanovitev skupine za gozdove (»Kdo do delal kaj?«)
 2. Plan dela in raziskovanje: izvedba ankete za učence (od 3. razreda dalje)
 3. Izvedba vsaj 3 dejavnosti iz nabora idej ali po svoji zamisli in obisk gozda dvakrat letno
 4. Preverjanje in poročanje: priprava poročila
 5. Obveščanje in vključevanje: poskrbite za vsaj eno javno objavo
 6. Gozdna listina: po uspešno opravljenem projektu ustanova prejme plaketo

DODATNE AKTIVNOSTI: nabor idej za izvedbo 3. točke v Gozdnem ciklu:

a) Pretežno zunanje dejavnosti:

 • obisk gozda in izvedba aktivnosti v gozdu (obvezna aktivnost);
 • obisk gozdne učne poti ali obisk gozdarja;
 • obisk žage ali drugega obrata, povezanega z lesno-predelovalno industrijo;
 • obisk lovca, izdelovalca domače obrti, mizarske delavnice, drevesnice ali podobnega po izboru šole;
 • obisk muzeja lesarstva, arboretuma, botaničnega vrta ali druge primerljive ustanove;
 • udeležba na sadnji mladih gozdnih dreves: vključevanje učencev v obnavljanje gozdov (zaželena aktivnost).

b) Delavnice in druge dejavnosti o gozdu:

 • delavnice/učne ure o gozdu iz dosedanjega nabora ali svoje;
 • izdelki iz gozda – ustvarjanje z materiali iz gozda ali na temo gozda;
 • gozd v sliki in besedi – ustvarjanje na temo gozda;
 • miti in legende o gozdu, pesmi, pravljice o gozdu;
 • gozd skozi objektiv: izdelava videoposnetka ali razstava fotografij o gozdu;
 • nenavadna drevesa v naši okolici (priprava zbirke zanimivih dreves v sodelovanju med šolami);
 • gozd v tujih jezikih (izdelava slovarčka);
 • izdelava knjige o gozdu, drevesih;
 • izdelava herbarija, zbirke gozdnih plodov, storžev in drugega zanimivega materiala;
 • orientacija v gozdu;
 • vzgoja drevesnih sadik iz semena;
 • gozdni pridelki: nabiranje kostanja, vršičkov.

c) Aktivnosti po lastni izbiri:

 • aktivnosti po želji mentorja na temo gozda.

Več o programu Znanje o gozdovih na: www.leaf.global

METODOLOGIJA PROGRAMA LEAF

Program LEAF je usklajen z izobraževanjem za trajnostni razvoj (ESD), globalnim akcijskim programom (GAP) in novimi cilji trajnostnega razvoja (SDG). Program LEAF deluje tematsko. Sodelujoče države spodbujamo izobraževalne ustanove k delu na različnih temah LEAF. Program zajema več funkcij gozdov: kulturno, ekološko, socialno in gospodarsko.

TEME PROGRAMA LEAF
LIKOVNO LITERARNI NATEČAJ

TEMA:

 • GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE

KDO?  Vrtci, osnovne šole, srednje šole, šolski centri, dijaški domovi in fakultete

KATEGORIJE:

 • Vrtci in prva triada OŠ
 • Druga in tretja triada OŠ
 • Posebna kategorija
 • Srednje šole in fakultete

Rok za oddajo izdelkov (fotografij): 12. januar 2024, na naslov: info@ekosola.si

Odkrivajmo gozd z vsemi čutili – RAZISKUJMO Z NOGAVIČNIKOM

Odkrivajte skrivnosti gozda z vsemi čutili. Gozd lahko govori, vidi in posluša. Opazujte, učite in igrajte se v gozdu.
Na vaših raziskovalnih pohodih vas bodo spremljale gozdne nogavičke/lutke – Nogavičniki.

X