RAZPIS: LIKOVNO-LITERARNI NATEČAJ GOZD IN PODNEBNE SPREMEMBE

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih vas vabimo k sodelovanju na likovno-literarnem natečaju na temo gozd in podnebne spremembe. Razpis je namenjen vsem (tudi pp) otrokom iz vrtcev, učencem osnovnih šol, dijakom srednjih šol ter študentom.

Rok za oddajo izdelkov je od objave natečaja do vključno 12. januarja 2024.

Fotografije izdelkov ter Wordove datoteke literarnih besedil pošljite na elektronski naslov info@ekosola.si s pripisom Likovno-literarni natečaj GOZD in jim priložite:

Po zaključku ocenjevanja boste za izbrana dela mentorji natečajni komisiji poslali tudi originalna dela.

X