Šolska vrtilnica

OPIS PROJEKTA:

Vrtci in šole naj bi predstavljali prostor učenja, življenja in izkušenj. Otrokom, učencem in dijakom je potrebno zagotoviti, da si pridobijo znanja na temelju izkušenj, s pomočjo raziskovanja, poskusov ter preko praktičnega dela. Projekt Šolska VRTilnica tako omogoča velike možnosti za izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka (pouk v naravi) ali izven šolskih aktivnosti, kot koristno preživljanje prostega časa v zdravem okolju.
Šolski vrtovi lahko postanejo mesto za osvajanje novih znanj, veščin in navad, ki ostanejo za celo življenje. Na zanimiv in praktičen način lahko postopno uvajamo najmlajše v okoljsko vzgojo in izobraževanje.

CILJI:

Cilji in prednosti šolskih vrtov:

 • Otroci, učenci, dijaki se navajajo na potrpežljivost, sodelovanje, timsko delo, si pridobivajo nova znanja, spretnosti.
 • Otroci, učenci, dijaki si pridobijo nove spretnosti in znanja, ki so ključnega pomena za učinkovit trajnostni razvoj 21. stoletja.
 • Izkoristiti vrt za različne oblike in načine učenja.
 • Otroci, učenci, dijaki preživijo več časa v naravi.
 • Okolice vrtcev, šol, razredi bodo lepši, urejeni.
AKTIVNOSTI:

Šolski vrt je lahko različnih razsežnosti. Če nimate velikih površin, lahko začnete postopoma. Šolski vrt je lahko tudi na okenskih policah (škatle, zaboji, lončki), postavimo lahko večje zaboje ali zabojnike na igrišču ali dvorišču, vedno bolj so v uporabi tudi visoke grede.

AKTIVNOSTI  so primerne za vse starostne skupine:

 1. VRTCI
 2. OSNOVNA ŠOLA
 3. SREDNJA ŠOLA
 4. POSEBNA KATEGORIJA

 

Pedagoško-didaktična izhodišča za aktivnosti:
 • Šolski vrt predstavlja izredno vzgojno noto, če je dobro osmišljen, estetsko urejen ter organizacijsko in tehnično dobro postavljen. Velikost, izgled in organizacija šolskih vrtov je stvar posamezne ustanove.
 • Šolski vrtovi naj predstavljajo realizacijo rednega vzgojno izobraževanega dela, kot enega izmed temeljev vzgojnega izobraževanja. Aktivnost otroka, učenca, dijaka je, da dela sam, razume zakaj dela in ni samo pasivni opazovalec.
 • Šolski vrtovi so lahko čudovit način uporabe šolskega dvorišča kot učilnice na prostem. Z njimi lahko povežemo učence z naravo, ki je glavni vir njihove prehrane, jih naučimo osnov vrtnarjenja in spretnosti ter znanja. Predstavljajo interdisciplinarni pristop več predmetov: matematika, naravoslovje, umetnost, šport … S šolskimi vrtovi lahko dosežemo več izobraževalnih ciljev, vključno z vzgajanjem otrok, učencev, dijakov za družbeno odgovornost do okolja, odgovornost za žive rastline ter s tem posledično navajanje otrok na zdrav način življenja.
 • V okviru šolskih vrtov se omogoča interes otrokom za ekološko vzgojo ter zdrav način življenja.
 • Izkušnje mnogih držav dokazujejo, da je veliko učnih ciljev rednega vzgojno izobraževalnega mogoče kvalitetno povezati s šolskimi vrtovi, ker lahko prav šolski vrtovi predstavljajo posebna mesta za praktično preverjanje osvojenega teoretičnega znanja, in spoznavanje novih stvari preko poskusov, eksperimentiranja, raziskovanja in proučevanja konkretno v naravi …
IDEJE ZA AKTIVNOSTI:
 • Izdelajte si koledar opravil po mesecih ali vrtni koledar: datum zasaditve, pomembni dogodki …
 • V aktivnosti povabite starše, stare starše. Poskrbite za vrt tudi med poletnimi počitnicami (npr. vsakdo je odgovoren za vrt en teden …)
 • Spremljajte svoje vrtove s pomočjo fotografiranja, umetniških del, pesmi, o njem pišite v šolskih glasilih, na šolski spletni strani, za eko-kotiček …
 • Izvajajte učne vsebine na šolskem vrtu (spoznavanje delov rastlin, kaj potrebujejo rastline za rast, vrste zelenjave, začimb, uporaba, skrb za rastline …)
Nagradni natečaj

a) Šolski vrt skozi fotografijorazpisan je za 3 kategorije:

– KLASIČNI VRT

– VISOKE GREDE

– ZELIŠČNI VRT

Fotografije vaših vrtov pošljite do 7. junija 2024, na naslov: info@ekosola.si

b) Kam gre naš pridelek: izbrali bomo najboljšo aktivnost, ki bo prikazala, kako porabite pridelek s šolskega vrta (kaj ste skuhali, spekli, kako ste uporabili zelišča …).

Opis aktivnosti s fotografijami pošljite do 7. junija 2024, na naslov: info@ekosola.si

NASTANEJO LAHKO RAZLIČNI VRTOVI:
 • ABC vrt (A artičoka, B brokoli …)
 • Zelenjavno-jušni vrt (zelenjavo lahko uporabijo v kuhinji za šolsko kosilo)
 • Barvni vrt, mavrični vrt
 • Dinozavrov vrt (veliko rastlin, ki so rastle v času dinozavrov in še danes uspevajo – raziskujte katere so te rastline)
 • Začaran vrt (koruzni labirint, sončnična utrdba, mesta za skrivanje)
 • Čajni vrt
 • Zeliščni vrt
 • Solatni vrt
 • Metuljev vrt
 • Vrt s sončno uro
 • Ptičji vrt
 • Zgodovinski vrt (avtohtone rastline za posamezno območje)
 • Pica vrt (v obliki pice)
 • Umetnosti vrt (z barvami ustvarijo neko sliko)
 • Medkulturni vrt (kulture drugih držav)
 • Eksperimentalni vrt (navezuje se na prejšnjega – ali bodo rastline uspevale)
 • Vrt naravnih zdravil
 • Sadni vrt
 • Vrt velikanov – buče …
 • Nočni vrt (rastline, ki cvetijo samo ponoči)
 • Slovenski avtohtoni vrtiček (ohranjanje avtohtonih slovenskih sort – katere so, preučevanje …)
X