Odpadkom dajemo novo življenje

Trajnostno ravnanje z odpadnimi materiali
Kako damo odpadkom novo življenje? Kaj je sekundarna surovina? Kaj je snovni krog?
ZMANJŠAJ – PONOVNO UPORABI – RECIKLIRAJ
OPIS – ZAKAJ?

Otroci in mladi skozi projektne aktivnosti spoznajo pomen ločenega zbiranja odpadkov ter krogotoke za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja. Hkrati želimo povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in skozi različne aktivnosti otrokom in mladim predstaviti sestavo različnih vrst embalaže ter vire iz katerih je embalaža pridobljena, o stanju naravnih virov in njihovem ohranjanju.

CILJI – KAJ?

Odpadki in odpadna embalaža so dragocena surovina za pridobivanje novih izdelkov. Obenem moramo zaradi prekomernega izkoriščanja naravnih virov zmanjšati število odpadkov. Vsebine in dejavnosti projekta:

 • Raziskovati in spoznati sestavo odpadne embalaže: viri in kako je pridobljena, stanje naravnih virov, ohranjanje naravnih virov.
 • Zakaj in kako ločevati različne vrste odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS ali Tetra Pak) ter odpadnih kovin.
 • Spoznati možnosti predelave in recikliranja odpadne embalaže, kako pridobiti sekundarne surovine in izdelati izdelke iz recikliranih materialov.
 • Spodbujati k oblikovanjem krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja ter opredeliti sodelujoče (krožno gospodarstvo).
 • Iskati in predstavljati primere dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih izdelkov iz recikliranih materialov.
 • Organizirati krajše zbiralne akcije akcij, posebej odpadnega papirja (za namen odkupa s strani družbe Dinos, d.o.o.).
 • Sodelovati v ETZO – Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov, 18.‒ 26. 2023.
 • Sodelovati v globalni kampanji GAIA 20:30 (kvizi, učne ure) ter Dnevih globalne akcije (konkretni ukrepi in dejanja v vsakdanjem življenju).
AKTIVNOSTI – KDO, KAKO?

V letošnjem šolskem in študijskem letu aktivnosti izvajamo pod krovnim naslovom ZMANJŠAJ – PONOVNO UPORABI – RECIKLIRAJ.

Projektne aktivnosti so primerne za vse starostne skupine, od vrtcev do fakultet. Mentorji skupaj z otroki, učenci, dijaki določite aktivnosti glede na interes in starostno skupino. Izberite enega ali vrst odpadne embalaže (plastika, pločevinke/kovin, papir, karton, KEMS – kartonska embalaža za mleko in sokove).

Vse starostne skupine in ustanove: ZBIRAMO, ČISTIMO:
 • Povezovanje s komunalnim podjetjem
 • Zbiranje različnih odpadnih materialov v šoli, zbiranje v lokalni skupnosti
 • Čistilna akcija v okolici ustanove, v kraju
 • Vključevanje cele šole, staršev, prebivalcev, drugih
 • Povezava z izobraževalnimi in raziskovalnimi aktivnostmi
3. triada OŠ, srednje šole, fakultete: ZASNUJEMO – PONOVNO UPORABIMO – RECIKLIRAMO:
 • Analiza življenjskega cikla izdelkov.
 • Pregled snovnih krogov.
 • Sodelovanje v 4. oblikovalskem izzivu.
 • Ponovna uporaba je »in«: predelava ali ponovna uporaba izdelka.
 • Kaj je »upCycling« in kaj »dowwncycling«?
 • Sodelovanje in prijava aktivnosti za portal ETZO – Evropski teden zmanjševanja odpadkov 2023.
 • Izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo.
Vrtci, osnovna šola, srednja šola:  ZMANJŠAMO – PONOVNO UPORABIMO – RECIKLIRAMO
 • Kako in katere odpadke ločujemo v šoli, doma, v našem kraju? Katerih je največ?
 • Kako jih zmanjšamo? Načrtovanje, predlogi, pobude, ukrepi.
 • Kaj komunalno podjetje stori s posamezno frakcijo odpadkov?
 • Koliko odpadkov zberemo, koliko jih reciklirajo?
 • Kako potujejo materiali v izdelkih in odpadkih: izdelava, uporaba, ločevanje, recikliranje, sekundarne surovine, novi izdelki (predvsem papir, kovina, plastika, KEMS).
 • Obisk ali predavanje predstavnika komunalnega podjetja.
 • Obisk zbirnega centra ali centra ponovne uporabe.
 • Kupujem in potrebujem manj – kako preprečiti nastajanje odpadkov z načrtovanjem nakupov?
 • Izobraževanje prek kreativnega ustvarjanja.
 • Izvajanje učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo.
 • Sodelovanje in prijava aktivnosti v portal ETZO 2023 – Evropski teden  zmanjševanja odpadkov.
NAGRADNI NATEČAJ

VRTCI, OSNOVNA ŠOLA, SREDNJA ŠOLA:

 • Skupina otrok kreativno ustvarja in izdela: likovni izdelek (risbe, makete, posterje, 3d skulpture, ki ponazarjajo njihove aktivnosti), literarni prispevek (pesem, zgodbo, strip, drugo), didaktični material, dekorativne izdelke.
 • Kampanja v šoli ali kraju, med vrstniki ZMANJŠAJ – PONOVNO UPORABI – RECIKLIRAJ  (razstava izdelkov, recitali, tematski dnevi, predstavitev rezultatov na dogodkih v šoli, kraju).

3. TRIADA OŠ, SREDNJE ŠOLE, FAKULTETE:

 • Aktivnosti ZMANJŠAJ – PONOVNO UPORABI – RECIKLIRAJ in kampanja v šoli ali kraju, med vrstniki (razstava izdelkov, predstavitev rezultatov na dogodkih v šoli, kraju).
 • Mladi poročevalci za okolje: objave pisnih, foto ali video prispevkov o aktivnostih, rezultatih, ugotovitvah, dilemah, pobudah.

Ob oddaji fotografije (izdelka) je potrebno OBVEZNO navesti (obrazec):

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • število sodelujočih avtorjev,
 • starost,
 • razred,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je bil uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja.

Nagradni natečaj se zaključi v petek, 29. aprila 2024. Fotografije izdelkov skupaj z obrazcem pošljite na elektronski naslov: info@ekosola.si

Sodelujte: ETZO – Evropski teden zmanjševanja odpadkov (18. – 26. november 2023) – EMBALAŽA
X