Prvo srečanje sodelujočih vrtcev in osnovnih šol v projektu Erasmus+ Gozd – naš vseživljenjski učitelj

Ob Mednarodnem dnevu gozdov, smo 21. marca izvedli delavnico v sklopu Erasmus+ projekta Gozd – naš vseživljenjski učitelj.

»Gozdovi pokrivajo skoraj tretjino zemeljske površine in ljudem zagotavljajo dobrine, pomagajo v boju proti podnebnim spremembam, varujejo biotsko raznovrstnost, tla, reke in vodne zaloge ter služijo kot območja, kjer se ljudje lahko približajo naravi. Les je trajnosten in obnovljiv material, ki se lahko uporablja v mnoge namene. Mogoče ga je ponovno uporabiti in reciklirati, s čimer se podaljša njegova življenjska doba in dodatno zmanjša njegov ogljični odtis. Potrošniki lahko prispevamo k trajnostni rabi gozdov z izbiro lesnih izdelkov z oznako ali certifikatom, ki potrjuje, da prihajajo iz zakonitih in trajnostnih virov. Z uporabo lesa iz lokalnih gozdov poskrbimo tudi za skrajšanje prevoznih poti in posledično za zmanjšanje izpustov iz prometa. Sklenjene gozdno-lesne verige prispevajo k odgovornemu in učinkovitemu gospodarjenju z gozdovi in trajnostnem razvoju gospodarstva.«

Vse to in veliko več smo ob Dnevu gozdov, katerega letošnja tema je bila »Izberi trajnostno pridobljen les za ljudi in planet!« izvedeli od Boštjana Hrena, revirnega gozdarja v Mestnem gozdu Celje, ki je hkrati tudi vodja skupine za gozdno pedagogiko na Zavodu za gozdove. Sprehodili smo se po gozdni učni poti, si ogledali drevesno hišo ter se spoznali s praktičnim delom gozdne pedagogike.

V drugem delu srečanja so udeleženci med seboj izmenjali svoje izkušnje ter načrtovali nove praktične aktivnosti in materiale, ki bodo nastajali v času projekta. Delovno popoldne je potekalo v prijetnem vzdušju, polnem novih idej, ki jih bodo lahko vzgojitelji in učitelji prenesli v svoje delo z otroki in učenci ter preizkusili pri aktivnostih na prostem.

V projekt Gozd – naš vseživljenjski učitelj so vključeni: VVZ Kekec Grosuplje, Kranjski vrtci, Vrtec Pobrežje Maribor, Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Venclja Perka, OŠ Domžale PŠ Ihan, OŠ Adama Bohoriča Brestanica, OŠ Toma Brejca Kamnik, OŠ 27. julij Kamnik, OŠ IV Murska Sobota, OŠ Notranjski Odred Cerknica – POŠ 11.maj, OŠ Zadobrova, CUDV Draga.

Projekt je financiran s strani Evropske unije
X