Erasmus+ mobilnost: Gozd – naš vseživljenjski učitelj: Mobilnost sodelujočih v Italiji

V tednu od 17. do 22. aprila je v Italiji (Soverato, Kalabrija) potekala zadnja mobilnost vzgojiteljev in učiteljev, ki so vključeni v Erasmus+ projekt Gozd – naš vseživljenjski učitelj (ForLife).

Prvi dan so se sodelujoči udeležili pomembnega dogodka za lokalno skupnost, obeležili pa so ga tudi na nacionalni ravni. Dogodek »Morje – moja ljubezen« so posvetili pomenu in ohranjanju morskega ekosistema, ohranjanju čistih plaž in obalnih borovih gozdov, ki jih  je v teh krajih vedno manj in zato predstavljajo določen izziv kako jih ohraniti, da bodo učencem omogočili prostor za učenje na prostem. 🌲🌳 🏖

Mlade in ostale udeležence so nagovorili župan, morska biologinja, kapitan obalne straže in vodja reševalnih psov, ki so dogodku dodali poseben pečat, saj so pomemben del življenja v tej regiji, ker velikokrat pomagajo pri reševanju ljudi iz morja. Sledil je sprehod ob obali, kjer so mladi s transparenti poskušali opozoriti mimoidoče na skrb za okolje in lepšo prihodnost.

V borovem gozdu so sledile različne aktivnosti, ki so temeljile na osnovah gozdne pedagogike, kjer so učenci in učitelji delo v naravnem okolju povezali tudi z uporabo digitalne tehnologije in likovno-tehnično umetnostjo. S pomočjo različnih aplikacij so prepoznavali posamezne drevesne vrste (prepoznavanje s pomočjo drevesnega lubja in storžev), s pomočjo aplikacije GLOBE Observer so se naučili izmeriti višino posameznih dreves, iskali so invazivne drevesne vrste (evkaliptus), preizkusili so se tudi v izdelovanju ptic iz storžev in iglic.

V popoldanskem času so udeleženci obiskali osnovno šolo Primary school IC Soverato, kjer so učenci za njih pripravili kratek kulturni program in predstavili različne aktivnosti povezane z gozdom in širše – z ohranjanjem okolja. ✅💚

Drugi dan mobilnosti so nas v dopoldanskem času sprejeli učenci osnovne šole IC Soverato in učenci glasbene šole, ki so za nas pripravili pravi koncert. Učencem smo se priključili pri aktivnostih na prostem, predstavili so nam, kaj za njih pomeni skrb za okolje in ohranjanje gozdov, ki jih v svojem lokalnem okolju nimajo tako veliko in so zato še toliko bolj pomembni.

Predstavili so nam primer medpredmetnega povezovanja in vključevanje tematike o gozdovih pri različnih predmetih – pri likovni umetnosti so spoznavali različne vrste dreves in jih tudi naslikali, pri pouku italijanščine so se naučili deklamacijo o drevesu, pri angleščini spoznavali dele drevesa, pri glasbi pa raziskovali o različnih pesmih o gozdovih, orkester glasbene šole pa je za nas zaigral Vivaldijeve Štiri letne čase (Pomlad).

Obiskali smo tudi srednjo šolo za gostinstvo in hotelirstvo, v katero so integrirani tudi učenci s posebnimi potrebami. Predstavili so nam, kako učencem približajo gozd skozi različna čutila, pred kratkim pa so šolo obogatili s senzorno sobo, na katero so zelo ponosni. Tudi kadar nimajo priložnosti, da učence odpeljejo v gozd, jih odpeljejo v senzorno sobo, kjer se lahko sprostijo ob zvokih iz gozda.

V popoldanskem času smo najprej spoznali zgodovino in razvoj kraja Soverato. Nadaljevali smo s spoznavanjem domačih in tujerodnih drevesnih vrst in spoznali, zakaj so sploh zasadili tujerodne vrste kot je na primer evkaliptus, ki potrebuje veliko vode in so na ta način lahko »izsušili« močvirja in lagune, ki so bile v preteklosti del obale.

Spoznavali smo se z osnovami gospodarjenja z gozdovi in s funkcijami ter vlogami gozdov. Spoznali smo, da se vloge gozdov (okoljske, proizvodne, socialne) razlikujejo v vseh treh sodelujočih državah. Preko iger gozdne pedagogike smo se naučili kako se funkcije in vloge gozdov med seboj prepletajo in kako so vse pomembne za obstoj gozdov in njihovo trajnost.

Tretji dan je minil v aktivnostih z učenci na osnovni šoli IC Soverato. Učenci so dramatizirali in zapeli pesem o amazonskem gozdu ter predstavili problematiko izginjanja tropskih deževnih gozdov. Sodelujoči učitelji so morali pesem predstaviti na svoj, drugačen način – urediti besedilo pesmi (izbirali so med ponujenimi besedami, iz preostalih besed pa so morali napisati novo pesem in jo predstaviti na inovativen način).

Sledila je likovna delavnica – poustvarjanje znanega umetnika in tehnično-ustvarjalne delavnice. Učenci so izdelovali lesene obseke, ptičje pogače, uprizarjali so gozdne živali iz naravnih materialov, spoznavali gozd preko različnih čutil.

Četrti, zadnji dan mobilnosti smo preživeli v majhnem obmorskem mestu Montepaone, kjer smo obiskali vrtec, osnovno in srednjo šolo, ki v vse svoje aktivnosti vključujejo skrb za naravo.

Skupaj z otroki in učenci smo preko različnih aktivnosti obeležili Dan Zemlje. Mladi so izpostavili pomen ohranjanja našega planeta in vseh ekosistemov na njem, še posebej gozdov in morja, ki sta za udeležence vseh treh držav najbolj pomembna.

Preko dejavnosti smo se spomnili vseh pozitivnih vidikov in pomena gozdov in na katere načine lahko kar najbolje pripomoremo k njihovemu ohranjanju. Zavedamo se, da so mladi prihodnost našega planeta, zato jih moramo vzgajati v smeri pozitivnega in odgovornega ravnanja do okolja.

Dan je minil v prijetnem delovno-družabnem vzdušju, kjer so udeleženci izmenjali zares veliko idej in primerov dobrih praks gozdne pedagogike, zaznavanja gozdov s pomočjo različnih čutil, vključevanje tematike pri vseh predmetih, iskali pa so tudi nove ideje kako vse to še nadgraditi.

Hvaležni smo za nove izkušnje, nova prijateljstva in nova znanja, ki jih bomo prenesli v svoje delo in delili dalje med kolege in širše.

X