EKOPORTAL: ROK ZA ODDAJO POROČILA 31. MAJ 2023

Za pridobitev ZELENE ZASTAVE za šolsko leto 2022/2023 je potrebno izpolniti sedem korakov (prve tri korake ste izpolnili že na začetku šolskega leta):

  • 4. korak – Nadzor in ocenjevanje (poročilo) (Če se je med letom pri posameznem projektu/aktivnosti zamenjal vodja, ali je bilo pri izvedbi več vodij, kliknete za zamenjavo vodje v kvadratek, kjer je vpisan vodja in novega izberete iz spuščenega seznama; če želite dodati še druge vodje, kliknete na kvadratek DODAJ, in iz spuščenega seznama izberete dodatnega vodjo ali več vodij. Pri dodajanju vodij je potrebno za vsakega posebej klikniti DODAJ.)

V primeru, da aktivnosti niste izvedli, vpišite razlog za neopravljeno aktivnost.

Izpolniti je potrebno vsa polja, ki so označena z rdečo barvo. Če imate poročilo pripravljeno v wordovem dokumentu, ga lahko priložite. V polja, označena z rdečo, v tem primeru vpišite »priloga«.  Zaželeno je tudi, da priložite fotografije, ki naj ne bodo v wordovem dokumentu, temveč priložene posebej, v formatu jpg. Slike dodajate ravno tako kot wordov dokument.

  • 5. korak  – Kurikulum(Priložite dokument, v katerega zapišite, kako ste vsebine programa Ekošola vključili v svoj učni načrt – za posamezne predmete ali medpredmetno (dodate lahko kopije vaših letnih priprav); dodajte tudi LDN vaše ustanove, če so vsebine programa Ekošola vključene vanj).
  • 6. korak – Obveščanjein ozaveščanje (Priložite lahko wordov dokument, v katerem navedite objave, ki ste jih imeli preko šolskega leta (dodajte povezave do objav) – obvestila staršem, učencem, zunanji javnosti, lokalni časopis, spletne strani …)
  • 7. korak– Ekolistina (Priložite fotografijo ali scan podpisane ekolistine. V primeru, da je še niste podpisali, to navedite v wordovem dokumentu in ga priložite.)

Hkrati vas obveščamo, da bo letošnja konferenca koordinatorjev na začetku šolskega leta 2023/2024 ločena in bo potekala v ponedeljek, 21. avgusta 2023 za vrtce in v torek, 22. avgusta 2023 za vse ostale ustanove.

Vabimo vas, da primere dobre prakse predstavite na konferenci. Razpis je objavljen na tej povezavi. Dobro prakso prijavite preko spletnega obrazca na https://ekosola.wufoo.com/forms/zet4ak31cs0umg/ do 31. maja 2023.

V primeru, da imate dodatna vprašanja, se lahko obrnete na koordinatorje:

X