VABILO: PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS NA KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA

PREDSTAVITVE PRIMEROV DOBRIH PRAKS NA LETNI KONFERENCI KOORDINATORJEV PROGRAMA EKOŠOLA 21. avgusta 2023 za vrtce in 22. avgusta 2023 za šole in fakultete

Na letošnji konferenci koordinatorjev programa Ekošola, ki bo v Kongresnem centru Terme Čatež v mesecu avgustu (21. avgust za vrtce, 22. avgust za šole in fakultete), vam ponujamo možnost, da predstavite čim več primerov dobrih praks ter s tem izmenjate svoje izkušnje in zamisli, ki bodo vas in druge koordinatorje ter njihove sodelavce spodbudile k nadaljnjemu uspešnemu delu v programu Ekošola.

Prosimo vas, da na kratko opišete projekt/primer dobre prakse vaše ustanove iz šolskega leta 2022/2023, za katerega menite, da je lahko v pomoč pri snovanju projektov drugim ustanovam (zaradi vsebine, aktivnosti, rezultatov ali pa zaradi načina, kako vam ga je uspelo izvesti v ustanovi ali v sodelovanju z zunanjimi izvajalci, v lokalnem okolju ali širše).

 

Dobro prakso prijavite prek spletnega obrazca https://ekosola.wufoo.com/forms/zet4ak31cs0umg/ do 31. maja  2023

X