Erasmus+ mobilnost: Gozd – naš vseživljenjski učitelj: Mobilnost sodelujočih v Sloveniji

Od 13. do 17. maja 2022 je potekalo prvo srečanje (learning – teaching – training mobility) vzgojiteljev in učiteljev iz Slovenije, Srbije in Italije, ki so partnerji Erasmus+ projekta: Gozd – naš vseživljenjski učitelj. V projektu sodelujejo Program Ekošola iz Slovenije (kot vodilni partner), Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije in društvo JUMP iz Italije.

Prvi dan: Dopoldanski del je potekal na OŠ Glazija v Celju. Po uvodnih spoznavnih igrah so udeleženci, ki jih je bilo kar 50, predstavili ustanove, iz katerih prihajajo, ter aktivnosti, povezane z gozdovi, ki jih že izvajajo. Sledil je osrednji del dopoldanskega srečanja – izmenjava izkušenj in skupno načrtovanje novih aktivnosti, ki jih lahko vključeni vzgojitelji in učitelji izvajajo v vseh treh državah.

Popoldanski del prvega dne srečanja udeležencev Erasmus+ projekta: Gozd – naš vseživljenjski učitelj je potekal v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenija, ki je pridruženi partner projekta.

Boštjan Hren, revirni gozdar v Mestnem gozdu Celje in vodja skupine za gozdno pedagogiko na ZGS, je na začetku predstavil pomen in različne vidike gozdov, funkcije gozdov, njihov pomen za družbo in zdravje ljudi, predstavil pa je tudi načela in gospodarjenje z gozdovi. Udeležencem je preko teoretičnega uvoda predstavil osnove gozdne pedagogike, ki jo je kasneje predstavil tudi preko praktičnih aktivnosti v Mestnem gozdu Celje. Udeleženci so obiskali drevesno hišo in gozdni laboratorij, na poti pa spoznavali načine, kako gozd približati otrokom ter se preizkusili v različnih izobraževalnih igrah gozdne pedagogike.

Dan je minil v delovnem vzdušju, polnem izmenjav idej in pridobivanja novih izkušenj ter usmeritev, kako je lahko gozd najboljša učilnica na prostem, ki lahko otrokom res nudi veliko, če jih le znamo usmeriti.

Drugi dan srečanja smo preživeli na Rogli. Obiskali smo Pot med krošnjami, kjer smo ob strokovnem vodenju spoznali, kaj dela gozd takšen, kakršen je, kdaj se (samo)obnavlja, kaj lahko zdrži in česa ne, ter kaj ljudje moramo, pa tudi česa ne smemo storiti, da ga bomo zaščitili. Na 1000 m dolgi poti smo spoznali edinstveno pohorsko naravo ter drevesa krajevnih gozdov vse od korenin do vrhov krošenj.  Seznanili smo se z izobraževalnimi in didaktičnimi elementi, s katerimi lahko obogatimo in razširimo znanje o naravi, njeni zaščiti in vlogi gozdov. Novo znanje smo nato preizkusili na praktičnih delavnicah v okolici.

Popoldanski del je bil posvečen sproščenemu druženju. Obiskali smo ekomuzej hmeljarstva v Žalcu, kjer smo se seznanili s pridelavo hmelja na star način. Za zaključek pa smo obiskali tudi fontano »zelenega zlata«.

Tretji dan srečanja je bil namenjen pridobivanju novih idej ob obiskih ustanov, ki so vključene v projekt Gozd – naš vseživljenjski učitelj. Obiskali smo OŠ Zadobrova, kjer smo sodelovali v različnih aktivnostih z učenci. Ogledali smo si njihovo učilnico v naravi, spoznali, kako gozd spoznavajo in obravnavajo medpredmetno, opazovali likovno ustvarjanje ter se sprehodili skozi 3D deževni gozd. Sledil je ogled osnovne šole 27. julij Kamnik. Učenci so tudi tu pripravili kratek program ter predstavili aktivnosti, ki jih izvajajo ob spoznavanju gozdov. Ob obisku so nam predstavili tudi zgodovino Kamnika, povzpeli pa smo se tudi na Mali Grad. Obiskali smo tudi Kranjske vrtce – enoto Janina. Udeleženci so se pridružili otrokom pri ustvarjanju z naravnimi materiali, sprehodili so se po čutni poti, sodelovali pri gozdnih igrah ter spoznali njihove ostale gozdne aktivnosti. Polni novih idej, ki jih bodo lahko udeleženci iz Srbije in Italije prenesli v svoje vsakodnevno delo z otroki in učenci, smo dan zaključili ob spoznavanju našega glavnega mesta.

 

Zadnji četrti dan srečanja smo nadaljevali z obiski ustanov, ki so vključene v projekt Gozd – naš vseživljenjski učitelj. Obiskali smo vrtec Otona Župančiča v Slovenski Bistrici, kjer smo se pridružili otrokom pri njihovih aktivnostih, ki jih izvajajo v povezavi z gozdovi. Sledil je obisk OŠ Glazija, kjer so nam predstavili niz pripomočkov, prilagojenih učencem v posebnem programu, da lahko tudi oni spoznavajo gozd v vsej svoji razsežnosti. Obisk smo nadaljevali na OŠ Frana Kranjca. Predstavili so nam celoletni projekt Voda, v katerem sodeluje več slovenskih ustanov, ogledali smo si medpredmetno raziskovanje gozda ter obiskali šolski vrt.

Udeleženci so se ob zaključku projekta razšli polni vtisov, novih prijateljstev ter predvsem z veliko novimi idejami, ki jih bodo prenesli v svoje delo, delili dalje med svoje sodelavce in širše v svoje okolje.

Vsaka država je prinesla v projekt nove ideje in aktivnosti, ki se jih lahko prilagodi glede na starostno skupino otrok in območje, kjer se aktivnost izvaja. Nastale so številne nove ideje, ki jih bodo udeleženci lahko prenesli v svoje delo z otroki in učenci, ter jih delili dalje med svoje sodelavce, v lokalnem okolju in širše v svoji državi.

X