Posnetek spletnega seminarja Biotska pestrost in mi

V okviru projekta Z roko v roki za ohranjanje biotske pestrosti, katerega podpornik je Ameriška ambasada v Ljubljani, smo 18. maja 2022 organizirali spletni seminar Biotska pestrost in mi. S spletnim dogodkom smo obeležili kar dva dneva, povezana z vsem živim na našem planetu: Svetovni dan čebel (20. maj) in Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. maja).

Biotska pestrost pomeni pestrost vsega živega na našem planetu. Rečemo lahko, da zajema vse oblike življenja, življenjske prostore in ekosisteme ter njihove medsebojne interakcije. Žal pa se biotska pestrost zmanjšuje, raznolikost vrst pa je ogrožena.

Na spletnem seminarju je dr. Janko Božič, vodja centra za čebelarstvo iz Univerze v Ljubljani – Biotehniška fakulteta, predstavil pomen čebel in čebelarstva za ohranjanje biotske pestrosti.

Sledili so primeri dobrih praks: Marina Petakovič, vrtec Ravne na Koroškem – Čebela: utrip sveta; Samira Šabić Pečar, CUEV Strunjan – Divji opraševalci: čmrlji in čmrljaki; Nataša Pečovnik, OŠ Vransko – Čebelnjak v šolskem prostoru; Uroš Arnuš – I. Gimnazija v Celju: Ocena kakovosti Savinje z biološkimi metodami (temelječimi na biotski pestrosti).

X