Gozd – naš vseživljenjski učitelj: Uvodno srečanje partnerjev Erasmus+ projekta

Z mesecem februarjem smo pričeli z izvajanjem novega Erasmus+ projekta Gozd – naš vseživljenjski učitelj (ForLife). 24. in 25. februarja je v Portorožu potekalo uvodno srečanje članov projektnih timov iz Slovenije, Srbije in Italije (program Ekošola Slovenija, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije in društvo JUMP iz Italije)

Na srečanju smo povezali načrtovanje projektnih ciljev in aktivnosti s praktičnimi predstavitvami na prostem, v sodelovanju s pridruženim partnerjem projekta, Zavodom za gozdove Slovenija.

Obiskali smo park Škocjanske jame. Udeleženci smo se seznanili z gozdovi in gozdarstvom v Sloveniji, spoznali sistem gozdne pedagogike in gozdnih učnih poti v Sloveniji. Ogledali smo si tudi praktični primer aktivnosti gozdne pedagogike. Predstavitev sta izvedla Boris Rantaša (Centralna enota ZGS) in Bogdan Magajna (ZGS OE Sežana), po Učni poti Škocjan pa nas je popeljal Tomaž Zorman, vodja naravovarstvene nadzorne službe JV Park Škocjanske jame. https://bit.ly/35cCcoi

Obiskali smo tudi vrtec Mavrica Izola in njihovo podružnično enoto Korte. Predstavili so nam, kako aktivnosti programa Ekošola vključujejo v dnevno življenje vrtca ter zanimive primere gozdnih aktivnosti, ki jih izvajajo z otroki.

Glavni cilji projekta: opolnomočiti vzgojitelje in učitelje na področju globalnih izzivov okoljske vzgoje – s poudarkom na pomenu gozdov, zagotoviti podporo strokovnjakov (Slovenski državni gozdovi, Zavod za gozdove Slovenija, Gozdarska šola Kraljevo), deliti ideje in primere dobrih praks, sodelovati pri aktivnostih na prostem z otroki in učenci, pripraviti nova gradiva, ki bodo na voljo vsem zainteresiranim.

Prihajajoče aktivnosti: nacionalno srečanje udeleženih vzgojiteljev in učiteljev v vsaki od sodelujočih držav (povezano z aktivnostmi v počastitev Mednarodnega dneva gozdov https://bit.ly/3IkUt0W) / mednarodno srečanje vzgojiteljev in učiteljev meseca maja v Sloveniji.

X