ZMAGALI SO DIJAKI SŠGT RADENCI, ŠC CELJE, SŠ ZA STORITVENE DEJAVNOSTI IN LOGISTIKO TER I. GIMNAZIJE V CELJU

Petinsedemdeset dijakinj in dijakov iz 40 slovenskih srednjih šol, ki so se uvrstili na državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole, se je v treh kategorijah pomerilo v poglobljenem poznavanju kohezijske politike.

Zmagali so Kevin Sever iz Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci (srednje poklicno izobraževanje), Živa Perovec iz ŠC Celje, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko (srednje strokovno in poklicno-tehnično izobraževanje) in Eneja Turk iz I. gimnazije v Celju (strokovne in splošne gimnazije).

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Na državno tekmovanje v Ekokvizu so se uvrstili dijakinje in dijaki, ki so posamično dosegli najboljše rezultate na regijskem tekmovanju. Tako se je letos na državnem tekmovanju, ki smo ga 17. februarja 2022 organizirali preko spleta, pomerilo  75 dijakinj in dijakov iz 40 srednjih šol iz vse Slovenije.

Tekmovanje je v letošnjem šolskem letu prvič potekalo na treh ravneh. -Na šolskem tekmovanju, ki je potekalo 10. decembra 2021, je sodelovalo 1622 dijakov iz 65 srednjih šol. Najboljši dijaki v posamezni kategoriji na šoli so se uvrstili na regijsko tekmovanje.  Regijsko tekmovanje je potekalo 10. januarja 2022. Tekmovanja se je udeležilo 252 dijakov.

Dijaki so reševali test preko spleta in odgovarjali na 50 vprašanj (vprašanja šolsko tekmovanje, vprašanja regijsko tekmovanje, vprašanja državno tekmovanje). Na šolski ravni so svoje znanje preverjali iz dveh vsebin: kohezijske politike in energije, na regijskem in državnem tekmovanju pa so odgovarjali na vprašanja iz vsebine kohezijska politika.

Rezultate Ekokviza 2021/2022 za srednje šole navajamo po kategorijah:
Kategorija SPI
1. mesto Kevin Sever SŠGT Radenci 48 točk
2. mesto Ana Jagodič Biotehniški center Naklo 40 točk
3. mesto Erik Hauptman ŠC Šentjur 40 točk

Kategorija GIM
1. mesto Eneja Turk I. Gimnazija v Celju 50 točk
2. mesto Miha Vovk Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija 50 točk
3. mesto Maja Levstek Gimnazija in srednja šola Kočevje 50 točk

 

Čestitamo!!!

Kategorija SSI/PTI
1. mesto Živa Perovec ŠC Celje, SŠ za storitvene dejavnosti in logistiko 50 točk
2. mesto Lukas Martinjaš Srednja šola Izola 50 točk
3. mesto Katja Strnad ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola 49 točk

 

 

X