Nov Erasmus+ projekt: Gozd – naš vseživljenjski učitelj

V mesecu februarju smo pričeli z novim Erasmus+ projektom, v katerem sodelujemo trije projektni partnerji: program Ekošola Slovenija, Ambasadori održivog razvoja i životne sredine iz Srbije in društvo JUMP iz Italije.

Glavne prioritete projekta so Okolje in boj proti podnebnih spremembam, Vključenost (inkluzija) in raznolikost na vseh področjih izobraževanja, Zelene veščine, Podpora učiteljem in sodelovanje med izobraževalnimi ustanovami.

Skozi celoten projekt se bomo posvetili gozdovom – kako pomembni so za nas, njegove funkcije, povezava s podnebnimi spremembami, trajnostna proizvodnja in poraba lesa … V projekt je iz vsake države vključenih 16 ustanov (vrtci in osnovne šole), vključeni vzgojitelji in učitelji pa bodo na treh mobilnostih izmenjali čim več primerov dobrih praks in aktivnosti, ki jih že izvajajo. Pripravili bomo tudi nova gradiva (učne in delovne liste, poučne igre, brošure, kvize, pobarvanke, sestavljanke, plakate …), ki bodo prosto dostopna za vse.

GLAVNI CILJI PROJEKTA:

usposobiti in opolnomočiti vzgojitelje in učitelje na področju globalnih izzivov okoljske vzgoje – s poudarkom na pomenu gozdov,

zagotoviti podporo strokovnjakov (Slovenski državni gozdovi, Zavod za gozdove Slovenije, Gozdarska šola Kraljevo),

deliti ideje in primere dobrih praks,

sodelovati v dejavnostih na prostem z otroki in učenci,

vključiti uporabo digitalne tehnologije.

CILJNE SKUPINE:

primarna: vključeni vzgojitelji in učitelji (ki poučujejo otroke in učence od 5 do 15 let)

sekundarna: sodelavci, vodstvo šole, učenci, otroci

terciarna: starši, lokalno okolje, občine, ministrstva, mednarodna mreža programa Ekošola …

NAČRTOVANE AKTIVNOSTI:
 • februar 2022: uvodno srečanje za člane projektnih skupin (Slovenija)
 • marec 2022: praktična delavnica za vse vključene ob Mednarodnem dnevu gozdov (21. marec) – tema letošnjega dne: Trajnostna proizvodnja in poraba gozda (Slovenija, Italija, Srbija)
 • maj 2022: mednarodna mobilnost za vzgojitelje in učitelje (Slovenija)
 • september 2022: mednarodna mobilnost za vzgojitelje in učitelje (Srbija)
 • januar 2023: delitve primerov dobrih praks (spletno)
 • april/maj 2023: mednarodna mobilnost za vzgojitelje in učitelje (Italija)
 • junij 2023: mednarodna konferenca (spletno)
 • avgust 2023: zaključno srečanje za člane projektnih skupin (Srbija)
VKLJUČENE USTANOVE V SLOVENIJI:
 • VVZ Kekec Grosuplje
 • Vrtec Otona Župančiča Slovenska Bistrica
 • Kranjski vrtci
 • Vrtec Pobrežje Maribor
 • OŠ Toma Brejca Kamnik
 • OŠ 27. julij Kamnik
 • OŠ Frana Kranjca Celje
 • OŠ Leskovec pri Krškem
 • OŠ Adama Bohoriča Brestanica
 • OŠ IV Murska Sobota
 • OŠ Zadobrova
 • CUDV Draga (enota Novo mesto)
 • OŠ Notranjski odred Cerknica in POŠ 11. maj
 • OŠ Glazija Celje
 • OŠ Domžale, PŠ Ihan
 • OŠ Venclja Perka Domžale
X