Ne zavrzi oblek, ohrani planet!

RABLJENA IN ODSLUŽENA OBLAČILA NISO ODPADEK!
Kaj storiti z oblačili, ki jih ne potrebujete, da bodo koristno uporabljena? Kako poteka predelava oblačil in zakaj ne smejo končati na odlagališču odpadkov? Kako izgleda modna revija iz rabljenih ali predelanih oblačili na vaši šoli?
Opis 

Obravnavamo odgovorno ravnanje z rabljenimi in odsluženimi oblačili po načelih: zmanjšaj – ponovno uporabi – recikliraj. Projekt spodbuja ločeno zbiranje odpadnih oblačil, njihovo izmenjavo, podarjanje, popravila, predelavo in ponovno uporabo. Prispeva, da odslužena oblačila ne končajo na odlagališču odpadkov.

Cilji 
 • Spoznamo glavne korake odgovornega ravnanja z rabljenimi in odsluženimi oblačili (tekstilom), da ne končajo na odlagališču odpadkov.
 • Spodbujamo in organiziramo dogodke za izmenjavo, izposojo, podarjanje, popravila in predelavo oblačil.
 • Povezujemo se z dobrodelnimi organizacijami, ki jim podarimo rabljena, a uporabna oblačila. S centri ponovne uporabe se dogovorimo za predelavo neuporabnih oblačil ali tekstila, ki lahko v novi obliki zaživijo novo življenje.
 • Premišljeno in odgovorno nakupujemo oblačila.
 Aktivnosti 

Dejavnosti je mogoče izvajati v katerikoli ustanovi, po izboru in možnostih. Priporočamo sodelovanje več mentorjev, skupin mladih, vključevanje strokovnjakov.

Dva sklopa dejavnosti, ki jih je mogoče povezati:

ZBIRAMO, PODARJAMO, IZMENJUJEMO:

 • Zbiranje rabljenih in odsluženih oblači in obutve v šoli, zbiranje v lokalni skupnosti – sodelovanje z različnimi organizacijami (humanitarne, zaščita živali).
 • Izmenjava oblačil in obutve – v šoli ali lokalni skupnosti.
 • Ogled centra ponovne uporabe.
 • Vključevanje staršev, drugih strokovnjakov; obisk ali predavanje predstavnika komunalnega podjetja, obisk zbirnega centra ali centra ponovne uporabe.
 • Organizacija izmenjave oblačil.

ZMANJŠAMO – PONOVNO UPORABIMO – RECIKLIRAMO

 • Kako je v našem kraju (skupnosti) urejeno zbiranje odpadnega tekstila, kaj lahko naredimo z odsluženim ali rabljenim tekstilom?
 • Koliko odpadnega tekstila zberemo v kraju, doma? Kaj se zgodi z njim?
 • Pobude in načrt za zmanjšanje odpadnega tekstila (zero-waste tekstil).
 • Kako pridobijo tekstil – kaj, kje, kako?
 • Potrebujem manj – kako preprečiti nastajanje odpadkov z načrtovanjem nakupov?
 • Izdelava šolske kolekcije dekorativnih, didaktičnih ali modnih izdelkov.
 • Ponovna uporaba je »in«, oblačila iz »druge roke« morajo postati »prva izbira«.
 • Priprava prispevkov o odpadnem tekstilu.
 • Organizacija modnih revij, razstav, predstavitev, kampanj za ozaveščanje.
 • Izvajanje dejavnosti in učnih ur po priročniku Ekošola spodbuja krožno gospodarstvo – vsebine za tekstil, dodaten primer iz prakse in učna ura: regenerirarni najlon.
 • Raziskovalne in seminarske naloge učencev, dijakov, študentov.
 • Sodelovanje in prijava aktivnosti v portal ETZO 2024 – Evropski teden zmanjševanja odpadkov.
NAGRADNI NATEČAJ

Nagradni natečaj je razpisan za več kategorij:

VRTCI
 • Izdelava škatle za zbiranje rabljenega in odsluženega tekstila in obutve
 • Likovna, grafična ponazoritev ravnanja z odsluženim tekstilom
 • Predelava v drug izdelek
POSEBNA KATEGORIJA
 • Izdelava škatle za zbiranje rabljenega in odsluženega tekstila in obutve
 • Likovna, grafična ponazoritev ravnanja z odsluženim tekstilom
 • Predelava v drug izdelek
I. IN II. TRIADA OŠ
 • Predelava odsluženega tekstila v druga oblačila ali drug izdelek (didaktični material, dekorativni izdelki, modna revija …)
III. TRIADA OŠ, SREDNJE ŠOLE, FAKULTETE
 • Predelava odsluženega tekstila v druga oblačila ali drug izdelek (didaktični material, dekorativni izdelki, modna revija …)
NAJ VIDEO (za vse kategorije)
 • Video o ponovni uporabi rabljenega ali odsluženega tekstila.

Nagradni natečaj se zaključi 16. maja 2025.

Izpolnjen obrazec in fotografije izdelkov (ali video posnetek) pošljite na naslov info@ekosola.si
(s pripisom Ne zavrzi oblek).

PODPORNIK
X