23 novih Zelenih zastav in 485 ekokoordinatorjev na letni konferenci programa Ekošola

Pred 23 slovenskimi vrtci in šolami od ponedeljka na novo plapola Zelena zastava. Kot znak izpolnjevanja kriterijev programa Ekošola jo je na Konferenci koordinatorjev podelil Anton Baloh,  v. d.  direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovne šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Kar 485 ekokoordinatorjev iz vrtcev, šol in fakultet, ravnateljev in drugih gostov iz cele Slovenije je prisluhnilo predstavitvam, usmerjenimi v podnebne spremembe, ter o programu dela in projektih za šolsko leto 2019/2020.

Uvodni del druženja, pred uradnim začetkom konference, je bil namenjen podelitvi nagrad za izbrane projekte v preteklem šolskem letu: EkoVRTilnica, Vem, zato odgovorno jem, Eno drevo. En svet. in Mladi poročevalci za okolje. Posebne plakete in priznanja so prejele tudi ustanove, ki so uspešno izvedle gozdni cikel programa Znanje o gozdovih.

Anton Baloh, v. d. direktorja Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovne šole na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je v uvodnem nagovoru pred podelitvijo znaka Zelena zastava izpostavil širino mednarodnega programa Ekošola, ki predstavlja najširšo in najbolj razvejano globalno mrežo otrok in mladih ter pedagogov, saj deluje v 67 državah na vseh celinah in vključuje več kot 19 milijonov otrok in preko 1,4 milijona vzgojiteljev in učiteljev. Udeleženke in udeležence konference je navdušil s predstavitvijo osebnega prispevka k blaženju podnebnih sprememb. Nagovor je zaključil s pozivom oziroma vabilom za mlade, da od besed prehajajo k dejanjem, s čimer dajejo upanje za prihodnost.

Nacionalni koordinator programa Ekošola mag. Gregor Cerar je poudaril: »Vsak s svojimi dejanji vpliva na svet okoli sebe. Okoljska in širša trajnostna vprašanja ter problematika so vse bolj kompleksni, teme in vprašanja med seboj prepleteni, odgovori pa niso enostavni. Da pridobimo pozornost mladih in jih motiviramo, so potrebni dinamični, prilagojeni pedagoški pristopi.« Izpostavil je, da program Ekošola želi vzgajati aktivne državljane in spomnil na dogodke preteklega leta. Mladi se zavedajo, da so lahko in morajo biti nosilci sprememb, soustvarjalci zamisli in dejanj te oblikovalci prihodnosti.  Ob zaključku nagovora se je vsem udeležencem zahvalil za aktivno sodelovanje in prispevek k vse bogatejšemu programu Ekošola.

Podnebne spremembe in ogljični odtis v središču konference

Blaženje in prilagajanje podnebnim spremembam je bila osrednja tema tudi na letošnji konferenci. To aktualno tematiko so z različnih vidikov predstavili gostujoči predavatelji:

Konferenco je popestrila Bojana Košnik Čuk s predavanjem o pravilih vedenja, ki vpliva na naše zadovoljstvo, odnose, sodelovanje in uspešnost.

Dobre prakse na konferenci in v Ekoskladovnici


Vzporedni del konference je bila tudi letos predstavitev primerov dobrih praks, iz preteklega šolskega leta, ki so obravnavali podnebne spremembe, trajnostno mobilnost, krožno gospodarstvo učinkovito rabo energije, biotsko raznovrstnost, recikliranje odpadkov in izdelavo novih izdelkov, odpadne materiale, raziskovanje vode in odgovorno ravnanje s hrano. Predstavitve so potekale v obliki delavnic, kjer so mentorji predstavili metode, materiale, tehnike, opremo, ki so jih uporabili pri izvajanju projektov.  Uporabljene postopke so predstavili v obliki plakatov, PPT predstavitev in praktično prikazali posamezne korake in aktivnosti.

Primerom dobre prakse v programu Ekošola vsako leto namenjamo več pozornosti, saj pripomore k izmenjavi informacij in zamisli. S tem namenom smo razvili tudi Ekoskladovnico, zbirko dobrih okoljskih praks na področju vzgoje in izobraževanja, ki je zaživela že v prejšnjem šolskem letu.

Program dela v šolskem letu 2019/2020 in predstavitve projektov

Zadnji del konference je bil namenjen delovanju programa Ekošola in programu dela za šolsko leto 2019/2020. Poleg Ekoskladovnice so bili predstavljeni program dela po vrstah ustanov, novi projekti in že utečeni projekti z aktualiziranimi novostmi in podatki.

Predstavitve:

Podrobnejši opis projektov so v rubriki Naši projekti.

Ustanove, ki so prvič prejele znak Zelena zastava programa Ekošola:

Vrtec Gumbek pri OŠ Dolenjske Toplice; Vrtec Sladki Vrh; Vrtec Čebelar pri OŠ Raka; Vrtec Kuzma; Vrtec Tržič; OŠ Prevole; OŠ Središče ob Dravi; OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača s Podružničnima šolama Senožeče in Vreme; Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, Enota Divača; OŠ Ivana Skvarče s Podružničnima šolama Čemšenik in Podkum; OŠ Lucija; OŠ Stražišče Kranj; OŠ Šmarje – Sap; OŠ Zbora odposlancev Kočevje; OŠ narodnega heroja Maksa Pečarja; Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje; Ekonomska šola Novo mesto; III. Gimnazija Maribor; Šolski center Novo mesto, Srednja elektro šola in tehniška gimnazija.

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 sofinancirata Eko sklad in MOP
X