Ekokviz za srednje šole 2019

245 tekmovalcev, zmagovalci so dijaki iz I. gimnazije v Celju in Tehniškega šolskega centra Maribor

245 dijakinj in dijakov iz 58 slovenskih srednjih šol, ki so se uvrstili na državno tekmovanje v Ekokvizu za srednje šole, se je v treh kategorijah pomerilo v poglobljenem poznavanju podnebnih sprememb in energije. Zmagali so Gregor Gros iz I. gimnazije Celje (strokovne in splošne gimnazije), Tilen Račnik iz Tehniškega šolskega centra Maribor (srednje strokovno in poklicno-tehnično izobraževanje) in Tilen Vrbnjak iz Tehniškega šolskega centra Maribor (srednje poklicno izobraževanje). Zlato, srebrno in bronasto priznanje je doseglo 94 dijakinj in dijakov, za kar so morali od 30 doseči vsaj 21 pravilnih odgovorov/točk.

 

Na državno tekmovanje v Ekokvizu so se uvrstili dijakinje in dijaki, ki so posamično dosegli najboljše rezultate na šolskem tekmovanju decembra lani. Tako je letos na državnem tekmovanju, ki smo ga 13. februarja 2019 organizirali na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani, pomerilo kar 245 dijakinj in dijakov iz srednjih šol, vključenih v programa Ekošola in nekaterih drugih, ki so se prijavile na tekmovanje. Dijakinje in dijaki so s svojim znanjem o podnebnih spremembah in energiji navdušili, saj jih je kar 26 doseglo zlato (27-30 točk), 28 srebrno (24-26 točk) ter 40 bronasto priznanje (21-23 točk).

Najboljše uvrščeni dijakinje in dijaki v posameznih kategorijah

Kategorija GIM

1. mesto Gregor Gros I. gimnazija v Celju 30 točk
2. mesto Aljaž Gornik Gimnazija Bežigrad 28,75 točk
3. mesto Urška Sever Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer 28,75 točk

Kategorija SSI/PTI

1. mesto Tilen Račnik Tehniški šolski center Maribor 30 točk
2. mesto Kristijan Mihael Reisman Tehniški šolski center Maribor 29 točk
3. mesto Mihael Korez ŠC Ptuj, Biotehniška šola 28,5 točk

Kategorija SPI

1. mesto Tilen Vrbnjak Tehniški šolski center Maribor 23,5 točk
2. mesto Anja Rupnik Izobraževalni center Piramida Maribor – SŠ za prehrano in živilstvo 21,5 točk
3. mesto Jan Porok SIC Ljubljana, Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad 20,75 točk

 

PODROBNEJŠI REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA

Generalni sponzor Ekokviza za srednje šole je družba ELES.

Zaključni dogodek s podelitvijo nagrad in zlatih, srebrnih ter bronastih priznanj bo v ponedeljek, 4. marca 2019 ob 13. uri v prostorih družbe Eles na lokaciji Beričevo 70, 1262 Dol pri Ljubljani.

Podnebne spremembe in energija

Dijaki iz treh srednješolskih izobraževalnih programov so v letošnjem Ekokvizu reševali vprašanja o podnebju, podnebni spremenljivosti, na katero s svojim ravnanjem v veliki meri vpliva človek, vzroki  za nastanek podnebnih sprememb, vplive, ki jih imajo podnebne spremembe na vodne vire, kmetijstvo, gospodarstvo, energetiko, industrijo, zdravje ljudi, biotsko raznovrstnost in turizem. Podnebne spremembe ter njihove vplive na okolje in človeka so obravnavali na globalni in lokalni ravni.

 

Pri energiji je bila vsebina letošnjega gradiva in vprašanja usmerjena v pridobivanje energije v Evropi v prihodnosti, ki je eden pomembnih dejavnikov vpliva na podnebne spremembe. Ukvarjali so se z vprašanji energetike v povezavi s trajnostno mobilnostjo, možnostmi za pridobivanje energije iz obnovljivih virov,   čistejših goriv, njihove prednosti in slabosti ter primeri dobrih praks blaženja in preprečevanja podnebnih sprememb.

X