EKOPORTAL: NAVODILA ZA ODDAJ POROČIL ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

OBVESTILO ZA KOORDINATORJE IN VODJE PROJEKTOV za OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

 

Na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive vas obveščamo o spremembi pri izdajanju potrdil za vrednotenje (točkovanje) izvedenih projektov v šolskem letu 2023/2024 v Ekoportalu (gre za avtomatsko generiranje potrdil ob zaključku šolskega leta, ko imate izpolnjenih vseh 7 korakov): »Potrdila« se bodo v šolskem letu 2023/2024 izdala za:

 

PROJEKTE in

 za vaše dodane posebne projekte, ki ste jih vpisali pod rubriko: PROJEKTI PO MERI.

 

Potrdila za zgoraj omenjene projekte se po novem pravilniku ovrednotijo z 2 točkama in jih lahko uveljavljate za napredovanje na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

 

Navodilo za pripravo v Ekoportalu: 4. korak Nadzor in ocenjevanje (poročilo).

 

Vsak vodja pri posameznemu projektu (zapisan je kot vodja v Ekoakcijskem načrtu  – 3. korak) poskrbi za pravilno izpolnjeno poročilo.

Pri vsakem projektu vodja izpolni polja, označena z rdečo (Pozitivne izkušnje, Negativne izkušnje, Število sodelujočih, Predlogi). Pri številu sodelujočih učencev/dijakov in številu sodelujočih učiteljev je njegova naloga, da vpiše skupno število sodelujočih v tistih primerih, kadar projekt izvaja več dodatnih vodij. Vodja poskrbi tudi, da v času izvajanja projekta naredi vsaj dve fotografiji in jih priloži kot dokazno gradivo.

POMEMBNO: Vsak dodaten vodja izpolni svoje poročilo (priloga word dokument), ki se ga v Ekoportalu pri projektu priloži kot priponko. Tudi vsak dodaten vodja mora v svoje poročilo priložiti vsaj dve fotografiji kot dokaz, da je aktivnosti res izvajal. Vsako poročilo dodatnega vodje je potrebno shraniti z njegovim imenom in priimkom.

 

Za vse izvedene dejavnosti, ki ste jih v 2. koraku (Okoljski pregled) izbrali iz AKTIVNOSTI, se potrdil za točke NE IZDAJA več, izda pa se potrdilo za izvedeno aktivnost, vendar brez točk in kot takega ga ne morete uveljavljati za napredovanje (te aktivnosti običajno ne zahtevajo celoletnega dela in se zato ne morejo vrednotiti kot enoletni projekt).

Poročilo projekta za šole 2023/24

OBVESTILO ZA KOORDINATORJE IN VODJE PROJEKTOV za VRTCE

 

Na podlagi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive vas obveščamo o spremembi pri izdajanju potrdil za vrednotenje (točkovanje) izvedenih projektov v šolskem letu 2023/2024 v Ekoportalu (gre za avtomatsko generiranje potrdil ob zaključku šolskega leta, ko imate izpolnjenih vseh 7 korakov): »Potrdila« se bodo v šolskem letu 2023/2024 izdala za:

 

PROJEKTE in

 za vaše dodane posebne projekte, ki ste jih vpisali pod rubriko: PROJEKTI PO MERI.

 

Potrdila za zgoraj omenjene projekte se po novem pravilniku ovrednotijo z 2 točkama in jih lahko uveljavljate za napredovanje na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje.

 

Navodilo za pripravo v Ekoportalu: 4. korak Nadzor in ocenjevanje (poročilo).

 

Vsak vodja pri posameznemu projektu v Ekoakcijskem načrtu poskrbi, za pravilno izpolnjeno poročilo.

Vsak vodja pri posameznemu projektu (zapisan je kot vodja v Ekoakcijskem načrtu  – 3. korak) poskrbi za pravilno izpolnjeno poročilo.

Pri vsakem projektu vodja izpolni polja, označena z rdečo (Pozitivne izkušnje, Negativne izkušnje, Število sodelujočih, Predlogi). Pri številu sodelujočih učencev/dijakov in številu sodelujočih učiteljev je njegova naloga, da vpiše skupno število sodelujočih v tistih primerih, kadar projekt izvaja več dodatnih vodij. Vodja poskrbi tudi, da v času izvajanja projekta naredi vsaj dve fotografiji in jih priloži kot dokazno gradivo.

 

POMEMBNO: Vsak dodaten vodja izpolni svoje poročilo (priloga word dokument), ki se ga v Ekoportalu pri projektu priloži kot priponko. Tudi vsak dodaten vodja mora v svoje poročilo priložiti vsaj dve fotografiji kot dokaz, da je aktivnosti res izvajal. Vsako poročilo dodatnega vodje je potrebno shraniti z njegovim imenom in priimkom.

 

Za vse izvedene dejavnosti, ki ste jih v 2. koraku (Okoljski pregled) izbrali iz AKTIVNOSTI, se potrdil za točke NE IZDAJA več, izda pa se potrdilo za izvedeno aktivnost, vendar brez točk in kot takega ga ne morete uveljavljati za napredovanje (te aktivnosti običajno ne zahtevajo celoletnega dela in se zato ne morejo vrednotiti kot enoletni projekt).

Poročilo projekta za vrtce 2023/24

X