EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

Projekt je namenjen ozaveščanju, izobraževanju in uvajanju merjenja odtisa CO2 v ekošolah kot prispevek k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam

Gre za nadaljevanje in nadgradnjo tematskega sklopa PODNEBNE SPREMEMBE.

V okviru projekta bomo izvajali merjenja odtisa CO2 v slovenskih šolah s CO2 kalkulatorjem -kot mehanizem za ugotavljanje, analiziranje, vrednotenje, primerjavo in načrtovanje ukrepov, ozaveščanje in izobraževanje ter posledično spremembe delovanja šol in posameznikov v korist blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam. Učenci in dijaki bodo kot prihodnji odločevalci, potrošniki in državljani bolj poglobljeno raziskovali, spremljali in ugotavljali, katere dejavnosti povzročajo največji odtis CO2, oblikovali ukrepe za njegovo zmanjšanje in aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov.

Na voljo bo spletni kalkulator za merjenje odtisa CO2 – kot pripomočka za izobraževanje in ozaveščanje ter z usposabljanjem in izobraževanjem mentorjev za merjenje odtisa CO2 v šolah. Izdelana bodo gradiva, organizirana srečanja za mentorje in delavnice za izobraževanje učiteljev in otrok (v sodelovanju z energetskimi svetovalci mreže ENSVET)

Izbrali bomo mentorje in razrede/otroke, ki bodo postali PODNEBNI AMBASADORJI/ŠAMPIONI – torej tisti, ki bodo najbolj uspešni in aktivni na področju blaženja in prilagajanja podnebnim spremembam.

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 sofinancirata Eko sklad in MOP

DELOVNO GRADIVO/LETAKI (osnutki)

1. Letak CO2

2. Letak CO2

3. Letak CO2

4. Odpadki

5. Ogrevanje

6. Svetila in el. naprave

7. Transport

X