FEE uradno član Partnerstva ZN za zeleno izobraževanje od vrtca do fakultete

Partnerstvo ZN za zeleno izobraževanje je globalna pobuda za podporo državam pri pospeševanju izobraževanja o podnebnih spremembah kot odgovor na podnebno krizo. K temu poziva tudi Deklaracija mladih. Cilj partnerstva je zagotoviti močne, usklajene in celovite ukrepe, da bo vsak otrok, učenec, dijak in študent pridobil znanje in spretnosti ter razvil vrednote in odnose za spopadanje s podnebnimi spremembami in spodbujanje trajnostnega razvoja. Program Ekošola z metodologijo 7 korakov ima vzpostavljen sistem, ki ustanovam pomaga pri zelenem preoblikovanju.

FEE (Foundation for Environemntal Education), ki globalno koordinira programe Ekošola, Mladi poročevalci  za okolje in LEF – Znanje o gozdovih, je uradne partner te pobude. Predstavniki FEE so sodelovali na uvodnem sestanku in na seji Podnebne konference COP 27. K temu je nedvomno pripomoglo sodelovanje na najdaljšem podnebnem teku Running out of Time, kjer se je pokazala moč in organiziranost mreže FEE ter njenih programov.

Eden od ključnih ciljev pobude je uvajanje trajnostnih vsebin v vzgojne in izobraževalne ustanove, ter zagotoviti, da vse šole pridobijo akreditacijo t. i. »zelenih šol«, vključno z usposabljanjem učiteljev in vključevanjem visokošolskih ustanov.

Uvajane trajnostnih vsebin v vzgojne in izobraževalne ustanove je zelo dobra priložnost za ekošole kot program za pomoč državam pri doseganju cilja do leta 2030. Vse države bodo sprejele shemo akreditacije zelenih šol z najmanj 50 % šol, visokih šol in univerz z zeleno akreditacijo in trajnostnim delovanjem.

Preberite: Greening Education Partnership

24. januar je mednarodni dan izobraževanja.
X