INFORMACIJE IN POMOČ ZA EKOPORTAL

Spoštovani uporabniki Ekoportala,

dobrodošli na strani z navodili in pomočjo za uporabo spletnega orodja Ekoportal, s katerim boste v programu Ekošola upravljali delo vaše ustanove po metodologiji sedmih korakov.

V šolskem/študijskem letu  letu 2023/2024 je za ohranitev oziroma pridobitev znaka zelena zastava potrebno izpolniti vseh sedem korakov:

  • Pregledati in osvežiti izkaznico vaše ustanove.
  • Pregledati in urediti podatke o vseh uporabnikih Ekoportala, to so vsi posamezniki (sodelavci, učenci, dijaki, starši, drugi), ki bodo uporabljali Ekoportal, dodati nove. Vse uporabnike Ekoportala za posamezno ustanovo vnesete prek glavnega menija na levi strani s klikom na gumba ADMINISTRACIJA/UPORABNIKI. Vsakemu novemu uporabniku vpišite uporabniško ime, vlogo in ustanovo. Pri kreiranju uporabniškega imena ne uporabljajte šumnikov, presledkov in drugih znakov. (Če vam pri kreiranju napiše, da je elektronski naslov že zaseden, pomeni, da je uporabnik že vpisan v Ekoportalu, vendar je neaktiven. V tem primeru, je potrebna pomoč administratorja. Vašo težavo naslovite na info@ekosola.si.)
  • Urediti 1. korak: vnesti imena članov Ekoodbora in jim dodeliti funkcijo. V pomoč so vam opisi v padajočem meniju na desni strani vsakega polja. Za nadaljevanje v 2. korak morate vpisati vsaj tri člane Ekoodbora.
  • Izpolniti 2. korak: v Okoljskem pregledu izbrati vsebine po programu dela za šolsko leto 2023/2024: VRTCI / / /CŠOD/ FAKULTETE/ iz seznama projektov 2023/2024  ter ostale/druge aktivnosti po individualni izbiri, ki jih boste izvedli v šolskem/študijskem letu 2023/2024. Okoljski pregled je tako osnovni korak za načrtovanje aktivnosti (in ne samo dosedanji posnetek stanja).
  • Izpolniti 3. korak: izpolniti Ekoakcijski načrt (EAN) skladno s programom dela 2023/2024-vrtci  in programom dela 2023/2024-OŠ_SŠ_CŠOD_FAKULTETE. Rok oddaje: 30. 10. 2023 (za fakultete 30. november 2023)
  • Izpolniti 4. korak: Nadzor in ocenjevanje, s čimer nadomeščamo dosedanje poročilo o izvedenih aktivnostih. 4. korak lahko izpolnite, ko je v celoti potrjen Ekoakcijski načrt s strani administracije programa Ekošola. Posamezno aktivnost pa lahko izpolnite takoj, ko aktivnosti zaključite, in ne čakate na zadnji rok za oddajo. Rok oddaje: 31. 5. 2024 (za fakultete: 30. 6. 2024).
  • Iz 6. koraka mora biti razvidno, da je ustanova vključena v program Ekošola. Iz LDN ustanove dodajte tisti del LDN, kjer ste vključili vsebine programa Ekošola. Če je mogoče priložite nekaj priprav učnih ur, kjer se bo videlo, da vključujete poučevanje o trajnostnem razvoju.
  • 6. koraku dodajte povezave do spletne strani ustanove, kjer bo vidno, da izvajate vsebine programa Ekošola. Dodajte tudi logotip Ekošole, ki je objavljen na povezavi https://ekosola.si/znak-ekosole/
  • 7. korak: priložite Ekolistino. Le-ta je pomemben dokument, in naj bo v ustanovi na vidnem mestu.
  • Poravnati pristojbino za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.
Pomoč in dodatne informacije

Splošne informacije o Ekoportalu:

Dunja Dolinšek

e-pošta: info@ekosola.si

GSM: 031-323-332

Splošne informacije o Ekoskladovnici:

mag. Gregor Cerar

e-pošta: gregor.cerar@ekosola.si

GSM: 041-741-876

Informacije za OŠ in CŠOD

Tomaž Pajnič

e-pošta: tomaz.pajnic@ekosola.si

GSM: 041-349-350

Informacije za vrtce

Mojca Rankl

e-pošta: mojca.rankl@gmail.com

Informacije za SŠ in domove

Maja Fabjan

e-pošta: maja.fabjan@stas-ljubljana.si

Informacija za fakultete

Lucija Marovt

e-pošta: lucija.marovt@ekosola.si

Želimo vam uspešno uporabo Ekoportala!

Ekipa programa Ekošola

X