INFORMACIJE IN POMOČ ZA EKOPORTAL

Spoštovani uporabniki Ekoportala,

dobrodošli na strani z navodili in pomočjo za uporabo spletnega orodja Ekoportal, s katerim boste v programu Ekošola upravljali delo vaše ustanove po metodologiji sedmih korakov.

V šolskem/študijskem letu  letu 2022/2023 je za ohranitev oziroma pridobitev znaka zelena zastava potrebno izpolniti vseh sedem korakov:

  • Pregledati in osvežiti izkaznico vaše ustanove.
  • Pregledati in urediti podatke o vseh uporabnikih Ekoportala, to so vsi posamezniki (sodelavci, učenci, dijaki, starši, drugi), ki bodo uporabljali Ekoportal, ter izbrisati neaktivne uporabnike in dodati nove. Vse uporabnike Ekoportala za posamezno ustanovo vnesete prek glavnega menija na levi strani s klikom na gumba ADMINISTRACIJA/UPORABNIKI. Vsakemu novemu uporabniku vpišite uporabniško ime, vlogo in ustanovo. Pri kreiranju uporabniškega imena ne uporabljajte šumnikov, presledkov in drugih znakov.
  • Urediti 1. korak: vnesti imena članov Ekoodbora in jim dodeliti funkcijo. V pomoč so vam opisi v padajočem meniju na desni strani vsakega polja. Za nadaljevanje v 2. korak morate vpisati vsaj tri člane Ekoodbora.
  • Izpolniti 2. korak: v Okoljskem pregledu izbrati vsebine po programu dela za šolsko leto 2022/2023: VRTCI / / /CŠOD/ FAKULTETE/ iz seznama projektov 2022/2023  ter druge aktivnosti po individualni izbiri, ki jih boste izvedli v šolskem/študijskem letu 2022/2023. Okoljski pregled je tako osnovni korak za načrtovanje aktivnosti (in ne samo dosedanji posnetek stanja).
  • Izpolniti 3. korak: izpolniti Ekoakcijski načrt (EAN) skladno s programom dela 2022/2023. Rok oddaje: 30. 10. 2022 (za fakultete 30. november 2022)
  • Izpolniti 4. korak: Nadzor in ocenjevanje, s čimer nadomeščamo dosedanje poročilo o izvedenih aktivnostih. 4. korak lahko izpolnite, ko je v celoti potrjen Ekoakcijski načrt s strani administracije programa Ekošola. Posamezno aktivnost pa lahko izpolnite takoj, ko aktivnosti zaključite, in ne čakate na zadnji rok za oddajo. Rok oddaje: 31. 5. 2023 (za fakultete: 30. 6. 2023).
  • V korakih 5−7: Kurikulum, Obveščanje in ozaveščanje ter Ekolistina dodati (morebitne) pripadajoče priloge za projekte in aktivnosti.
  • Poravnati pristojbino za šolsko oziroma študijsko leto 2022/2023.
Pomoč in dodatne informacije

Splošne informacije o Ekoportalu:

Dunja Dolinšek

e-pošta: info@ekosola.si

GSM: 031-323-332

Splošne informacije o Ekoskladovnici:

mag. Gregor Cerar

e-pošta: gregor.cerar@ekosola.si

GSM: 041-741-876

Informacije za OŠ in CŠOD

Tomaž Pajnič

e-pošta: tomaz.pajnic@ekosola.si

GSM: 041-349-350

Informacije za vrtce

Polona Razgoršek

e-pošta: polona.razgorsek@vrtce-velenje.si

Informacije za SŠ in domove

Maja Fabjan

e-pošta: maja.fabjan@stas-ljubljana.si

Informacija za fakultete

Lucija Marovt

e-pošta: lucija.marovt@ekosola.si

Želimo vam uspešno uporabo Ekoportala!

Ekipa programa Ekošola

X