IZBRANI PODNEBNI AMBASADORJI / ŠAMPIONI IN MASKOTA PROJEKTA EKOŠOLA MERI ODTIS CO2

V projektu Ekošola meri odtis CO2 so osnovnošolci, dijaki in študenti spoznavali svoje vplive na podnebne spremembe tako, da so izračunali ogljični odtis posameznika, razreda ali cele ustanove.
Ob spoznavanju Kalkulatorja CO2, ki je hkrati računalo in didaktični pripomoček, so spoznavali in se pogovarjali o aktivnostih, s katerimi vsak dan v ozračje sproščajo emisije CO2 ter pripravili predloge, kako bi lahko s konkretnimi dejanji zmanjšali svoj ogljični odtis (v šoli ali doma).

Z merjenjem ogljičnega odtisa so bolj poglobljeno raziskovali, spremljali in ugotavljali, katere dejavnosti povzročajo največji ogljični odtis in oblikovali ukrepe za zmanjšanje. V projektu je sodelovalo 84 ustanov.

Misel učenca 7. razreda: Ljudje se borimo s korono, Zemlja pa s CO2!

Razmišljanje dijaka o ogljičnem odtisu: Ker prej še nisem slišal veliko o tej temi, so bili skoraj vsi podatki novi zame. Seveda sem vedel o vplivu CO2 in drugih toplogrednih plinih na naš planet, ampak na predavanju sem izvedel še veliko več. Kot posameznik sem pripravljen narediti vse, kar je v moji moči, da bo moj izpust CO2  čim manjši, pa čeprav so to male stvari.

 

Naziv podnebni ambasador projekta Ekošola meri odtis CO2 za šolsko leto 2020/2021 prejmejo:
Darinka Drmaž Lavrič, SŠGT Novo mesto
Evelina Katalinić, Ekonomska šola Murska Sobota
Janja Čuvan, SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja Celje
Jasna Ul Može, III. gimnazija Maribor
Martina Peterlin, ETrŠ Brežice
Marija Žigart, SŠGT Maribor
Mojca Konda, SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Aleksandra Goljat, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Nataša Pečovnik, OŠ  Vransko – Tabor
Nuša Flajšman, OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
Sandra Kontrec, DOŠ Prosenjakovci
Sebina Duraković, OŠ Toma Brejca Kamnik
Tadeja Pučko, OŠ Franceta Prešerna Črenšovci
Tamara Sakovič, OŠ Gornja Radgona
Zlatka Avžner, OŠ Vransko – Tabor
Naziv podnebni šampion projekta Ekošola meri odtis CO2 za šolsko leto 2020/2021 prejmejo učenci in dijaki:
DOŠ Prosenjakovci, 8. učencev 8. razreda
Ekonomska šola Murska Sobota, 1. letnik program trgovec
ETrŠ Brežice, dijaki oddelkov, 1.at, 1.av, 2.ae, 2.av, 2.at, 3.av, 3.ae, 2.ap
III. gimnazija Maribor, 3 razredi
OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, učenci 7.b
OŠ Gornja Radgona, učenci 6. razred
OŠ Pohorskega odreda Slovenska Bistrica, 6., 7. in 8. razred
OŠ Toma Brejca Kamnik , 19 osmošolcev
OŠ Vransko – Tabor,  7.a, 7.b, 7.c
SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, 30 dijakov
SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja Celje, dijaki od 1. do 4. letnika
SŠGT Maribor, dijaki prvih letnikov
SŠGT Novo mesto, dijaki 1.A in 4.B
Zmagovalna maskota:
Fotografije prejetih maskot:

Projekt EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 je financiran s sredstvi Sklada za podnebne spremembe

“Za mnenja, predstavljena v tem dokumentu, so izključno odgovorni avtorji dokumenta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje in prostor ali Eko sklada j.s.”

X