Na sejmu Altermed primeri dobre prakse

“PREHRANA NEKOČ IN DANES, ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, GIBANJE IN ZDRAVJE”

Na sejmu GREEN VITA – Altermed, ki je potekal v Celju od 20. do 22. maja 2022 se je predstavilo  81 ustanov, ki so prikazale tematske vsebine, ki so bile namenjene prehrani in zdravemu življenjskemu slogu.

Poleg predstavitev na stojnici so se sodelujoči predstavili še na degustacijskem in predstavitvenem odru. Na predstavitvenem odru so prikazali številne aktivnosti posameznih šol, v demonstracijski kuhinji pa prikazali najrazličnejše načine priprave zdrave hrane, sadnih napitkov in namazov.

Hrana
Na stojnicah so razstavljavci s svojimi razstavnimi eksponati izpostavili pomen uravnotežene, zdrave in pestre prehrane ter zelišč s poudarkom, kako je bilo nekoč, prikazali pa so tudi stanje danes, in to z vidika vplivov podnebnih sprememb, ki bodo bistveno vplivale na zmanjševanje kmetijske produktivnosti, predvsem zaradi dejavnikov kot so povišanje temperature, spremembe padavin, ekstremni vremenski dogodki …

Gibanje
Številne teme na razstavnih prostorih sejma Altermed so bile v znamenju pomena gibanja skozi dejavnosti otrok, učencev, dijakov – mladih s poudarkom o pomenu gibalne dejavnosti na celotni razvoj osebnosti in na zdravstveno preventivni pomen s sporočilom, da je redna gibalna aktivnost koristna za krepitev in varovanje zdravja, ki zagotavlja zdrav življenjski slog v vseh starostnih obdobjih.

Zdravje
Predstavitve so bile namenjene promociji zdravja s poudarkom na izbiri zdravega življenjskega sloga in kakovosti življenja. V ospredju je bila vzgoja za zdravje, katera je bila opredeljena skozi cilje, v  katerih so sledili odpravljanju slabih prehranskih navad in razvad, dajali poudarek večji telesni aktivnosti, zdravim medsebojnim odnosom, zdravi in uravnoteženi prehrani, lokalna pridelani in predelani hrani, varnemu okolju, večji poudarek so posvetili osveščenosti, motivaciji in odgovornosti posameznika za lastno zdravje in organizirano vključevanje v lokalno okolje.

Zaključek natečaja Eko-paket
V petek, 20. maja 2022 je potekala tudi zaključna prireditev nagradnega natečaja Eko-paket.

Vsaka stojnica je v doseganju skupnih ciljev v vzgoji, izobraževanju ter razvijanju trajnostnega, zdravega in uravnoteženega življenjska sloga, prikazala edinstvene in unikatne predstavitve.

Ocenjevalna komisija je posamezne stojnice ocenila skozi naslednje kriterije:
– aktualna in izvirna vsebina razstavnega prostora,
– jedrnata vsebinska sporočilnost in privlačnost razstavljenih vsebin,
– preglednost razstavljenih vsebin,
– letaki in drugo informativno gradivo,
– komunikacija razstavljavcev z obiskovalci.

Ustanove, ki so imele predstavitve na stojnicah, bodo prejele  zlato, srebrno ali bronasto priznanje, po naslednjih kriterijih:
ZLATO PRIZNANJE  za doseženih 25 točk
SREBRNO PRIZNANJE za doseženih 24 – 23 točk
BRONASTO PRIZNANJE za doseženih 22 – 20 točk

ustanova
naslov predstavitve
točke
Vrtec Ciciban Vrtiček je dober kotiček 25
Vrtec Ciciban Pot dobrot 25
OŠ Sveti Tomaž Od lončka do lonca 25
OŠ Ivana Skvarče Zagorje Jejmo skupaj 22
Vrtec Ledina Dobrote iz zmajčkove kuhinje 25
Vrtec Radenci – Radenski mehurčki Nekoč »ožejeni žgejnki«, danes pomfri 25
Vrtec Pobrežje Maribor Kruh nekoč in danes 25
ŠC Novo mesto, Srednja strojna šola Od moke do izdelka 25
Biotehniška šola Maribor Apiterapija 21
SŠ Zagorje Z majhnimi koraki do velikih sprememb 25
Vrtec Antona Medveda Kamnik Debela repa 25
Dijaški dom Ivana Cankarja Pehar suhih hrušk 25
OŠ Olge Meglič Ptuj Zdrav v nov dan 25
Vrtec Ivana Glinška Maribor Prehrana nekoč, danes in zdrav življenjski slog 25
Prva gimnazija Maribor Trans maščobe v prehrani 25
Vrtec Škofja Loka Cvetoča jablana 25
VIZ OŠ Rogatec s PŠ Čajanka 25
Vrtec Tezno Maribor Prehrana nekoč in danes ter zdrav življenjski slog 25
CUEV Strunjan Rožmarin – morska rosa 25
SŠ za gostinstvo in turizem Celje Zdravi prigrizki 25
Srednja trgovska šola Ljubljana Čebeli panji na strehi Strš Ljubljana 25
Vrtec Gorišnica Od zrna do kruha 22
Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Od setve do žetve 25
OŠ Sveti Jurij Goričke dobrote 25
OŠ Puconci Hrana nekoč in danes – buče 25
Srednja zdravstvena šola Slovenj Gradec Merjenje krvnega pritiska in sladkorja 25
Gimnazija in SŠ Kočevje Si tisto, kar ješ – od glave do pete 25
OŠ Notranjski odred Cerknica Lokalno hrano uživam, kar ne pojem, recikliram 25
VIZ OŠ Dobrepolje Žganci 25
Kranjski vrtci Buče in korenje – zdravo življenje 25
OŠ Bršljin Ali znamo jesti zdravo 25
OŠ Oskarja Kovačiča Hop, hop na poskok 22
Vrtec Mojca Kekčevi nasveti za zdravo življenje 25
OŠ Ob Rinži Kočevje Na Kočevskem živimo, za dobro zdravje in hrano skrbimo 25
ustanova
naslov predstavitve
točke
OŠ Karla Destovnika – Kajuha Lepa ajda 25
Vrtec Velenje Eno jabolko na dan … 25
ŠC Celje – SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Jejmo lokalno in zdravo 22
VVZ Ilke Devetak Bignami Tolmin Prehrana danes in zdrav življenjski slog 25
OŠ IV Murska Sobota Naši namazi 25
OŠ Lenart Predstavitev dela šole 25
OŠ Lenart – enota vrtec Od pridelka do konzerviranja 25
OŠ F. S. Finžgarja Lesce Ustvarimo prijetno vzdušje pri obedu 25
OŠ F. S. Lesce PŠ Begunje Z zdravo in lokalno hrano skozi letne čase 25
OŠ Železniki Od zrna do kruha 22
I. OŠ Celje Potovanje krožnika; najprej v preteklost – nazaj v prihodnost 25
Vrtec Mengeš Brez čebele ni življenja 25
Ekonomska šola Celje Učno podjetje, promotor zdravega načina življenja 25
OŠ Stražišče Kranj Ponovna uporaba plastike 22
OŠ Glazija Celje Zdravo sladkanje 25
OŠ in vrtec Apače, Vrtec Apače Tekstil tako ali drugače 25
OŠ Notranjski odred Cerknica, PŠ Maksim Gaspari Begunje Meda polna skleda 25
OŠ Cankova Naj medi! 25
OŠ Miklavž na Dravskem polju in PŠ Dobrovce Naše korenine 25
OŠ Miklavž na Dravskem polju, Vrtec Vrtiljak Starodavna rastlina za nove čase 25
OŠ Grm Novo mesto Grmkov zajtrk 25
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona Od čebele do zdravih dobrot 25
Vrtec Borisa Pečeta Maribor Ko je bila babica majhna 25
OŠ Zadobrova Malica drugače 25
OŠ Vavta vas 1,2,3, telovadimo zdaj vsi 25
OŠ Gornja Radgona Kopriva – kraljica rastlin 25
Vrtec Šentjur Bogati darovi čebel 25
Srednja zdravstvena in kozmetična šola Celje Bod moja, bod moj t bom lešnikov dal 25
OŠ Šmartno pri Litiji Zdrava hrana nekoč in danes 22
OŠ Lesično Diši po pehtranu 25
OŠ Mladika Ptuj Oreh – Jupiterov kraljevi želod 25
I. OŠ Žalec S hmeljem živimo 25
Vrtec Kolezija Dobra jed se sama ponuja 25
OŠ Lava
Prehrana nekoč in danes 25
X