NAGRAJENCI LIKOVNO-LITERARNEGA NATEČAJA GOZD IN BIOTSKA PESTROST

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih se je zaključil likovno-literarni natečaj, ki smo ga že drugo leto zapored razpisali na temo gozd in biotska pestrost. Letošnja novost natečaja je, da smo razpisali natečaj tudi za literarna dela in ne samo za likovna. Prejeli smo več kot 600 izdelkov iz 90 ustanov. Pri ustvarjanju ste imeli proste roke, tako da ste lahko pokazali vso svojo kreativnost in domišljijo. Tekmovali ste v šestih starostnih skupinah: vrtci, I. triada, II. triada in III. triada osnovnih šol ter srednje šole in ustanove s prilagojenim programom.

Seznam nagrajencev:
Kategorija
Mesto
Ustanova
Mentor
Avtor
Vrtci
1. Vrtec Galjevica Miha Mrak Žaklina Kovačevič
2. OŠ Polzela, Enota Vrtec Anja Ribič Ava Kokot
3. Vrtec pri OŠ Dušana Muniha Most na Soči Brigita Ostrožnik in Anita Mravlja Maša Makuc
I. triada OŠ
1. OŠ Log-Dragomer Valentina Hladnik Lan Rojec
2. OŠ Vransko-Tabor Tjaša Mikek Luka Cafuta
3. OŠ Ivana Skvarče, PŠ Čemšenik Petra Rome Aleksandra Tori
II. triada OŠ
1. OŠ Dob Barbara Burger Mansutti David Hrup Mavsar
2. OŠ Križevci Mateja Kozar Isabela Šteiner
3. OŠ Venclja Perka Domžale Vanja Repič Julija Primožič
III. triada OŠ
1. DOŠ Prosenjakovci Lavra Černela Nina Šanca, Karina Denes
2. OŠ Puconci Monika Vidmar Neli Štaleker
3. OŠ Šmartno v Tuhinju Ema Nežmah Maja Resnik
Srednja šola
1. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Sabina Nemanič Rebeka Černe
2. Kmetijska šola Grm in biotehniška gimnazija Sabina Nemanič Sabina Colnar
3. SŠ za gostinstvo in turizem Radenci Mateja Rožanc Zemljič Nika Ornik
Posebna kategorija
1. CUEV Strunjan Samira Šabić Pečar Niki Oblak
2. OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP Doroteje Benedejčič Dejan Godina
3. CUEV Strunjan Samira Šabić Pečar Domen Medvešček

PESEM: GOZD – David Hrup Mavsar, OŠ Dob

KNJIŽICA: LISICA IN VEVERICA – Nina Šanca, Karina Denes, DOŠ Prosenjakovci

SPIS: GOZD IN BIOTSKA PESTROST – Nika Ornik, SŠ za gostinstvo in turizem Radenci

Nagrade bomo poslali mentorjem po pošti.

Vsem nagrajencem in sodelujočim iskrene čestitke!

X