NAGRAJENCI LIKOVNO-LITERARNEGA NATEČAJA GOZD IN VODA TER GOZD IN ODPADKI

V okviru projekta LEAF – Znanje o gozdovih se je zaključil likovno-literarni natečaj, ki smo ga že tretje leto zapored razpisali na temo gozd in voda ter gozd in odpadki. Prejeli smo več kot 500 izdelkov iz 84 ustanov. Pri ustvarjanju ste imeli proste roke, tako da ste lahko pokazali vso svojo kreativnost in domišljijo. Tekmovali ste v šestih starostnih skupinah: vrtci, I. triada, II. triada in III. triada osnovnih šol ter srednje šole in ustanove s prilagojenim programom.

Seznam nagrajencev:
Kategorija Mesto Ustanova Mentorji Avtor
Vrtci 1. OŠ Polzela, Enota vrtec Andraž Vesna Hriberšek, Nina Slapnik 5 otrok (1-6 let)
2. Vrtec Zagorje ob Savi Andreja Smagur in Nika Roglič Iva Martinčič, Eli Gričar
3. Zasebni zavod vrtec Želvica Maribor Sandra Novak Vid Lesjak
I. triada OŠ 1. OŠ Puconci Jožica Lehar Kaja Š., Bine P., Zala D., Jakob K.
2. OŠ Sveta Ana Kaja Štefanec Ajda Ornik
3. OŠ Frana Kranjca Celje Teja Štor Anže Vrtačnik
II. triada OŠ 1. OŠ Črna na Koroškem Terezija Napečnik Lara Kogelnik
2. OŠ Šmarje pri Jelšah Janja Pesjak Maša Šket
3. OŠ Antona Žnideršiča Nadja Jagodnik Marcel Mahne
III. triada OŠ 1. OŠ Dob Barbara Burger Mansutti David Hrup Mavsar
2. DOŠ Prosenjakovci Lavra Černela Heidi Ropoš
3. OŠ Cankova Lea Skrivanek Lea Košalin
Srednja šola 1. SŠ za gradbeništvo in varovanje okolja Janja Čuvan Maja Žavski
2. SŠ za strojništvo, mehatroniko in medije Lidija Leskovšek Lan Pilih Bartol
3. SŠ za gostinstvo in turizem Maribor Simona Gljuk Lara Polanc
Posebna kategorija 1. OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP Svetlana Jovanović Škvarča 5 učencev (8. in 9. razred)
2. CUEV Strunjan Samira Šabić Pečar Domen Medvešček
3. VIZ III. OŠ Rogaška Slatina Anja Pristovnik Natalija Vehovar

 

OŠ Franceta Bevka Tolmin, PŠ s PP – Gozdne smetiščne zgodbe

Nagrade bomo poslali mentorjem po pošti.

Vsem nagrajencem in sodelujočim iskrene čestitke!

X