Navodila za objavo dobre prakse na portalu Ekoskladovnica

Kaj je Ekoskladovnica?

Ekoskladovnica je spletna platforma na povezavi www.ekoskladovnica.si, namenjena zbiranju, predstavitvi, komentiranju in nadgrajevanju izobraževalnih in ozaveščevalnih dobrih okoljskih/trajnostnih praks. V Ekoskladovnici še posebej spodbujamo dobre prakse, ki spodbujajo doživljajski in interdisciplinarni način dela na okoljskem oziroma trajnostnem področju. Razdeljene so na več tematskih sklopov, posamezno dobro prakso je mogoče komentirati in ocenjevati.

 

Kaj so dobre prakse?
  • Dobre prakse so posamezne aktivnosti, učne ure, gradiva, pripomočki, učne ure, dogodki ali druge novosti, ki ste jih izvedli s skupino otrok, učencev, dijakov ali študentov ali pa ste jo izvedli kot celovit projekt na šoli, v sodelovanju z lokalno skupnostjo ali drugimi deležniki.
  • Dobra praksa vidno oziroma dokazano prispeva k izboljšavam, napredku in pozitivnim spremembam, ki se odražajo na različnih ravneh – lahko so tehnične ali vedenjske. Dobra praksa torej ni samo posamična izvedba aktivnosti. Lahko pa je določena aktivnost na posamezni ustanovi utečena, na drugi ustanovi pa pripomore k napredku.

 

Kako pripraviti in objaviti dobro prakso v Ekoskladovnici? 
Registracija in prijava v Ekoskladovnico

Za objavo dobre prakse in komentiranje se morate prvič registrirati, postopek registracije je enostaven. Za vpise naslednjih dobrih praks in komentiranje pa se prijavite.

Vsebina vpisa dobre prakse

Želimo, da Ekoskladovnico bogatimo s čim več primeri, hkrati pa vas prosimo, da razmislite, zakaj je določena aktivnost dobra praksa in kako to predstavite oziroma prikažete. Tako bomo k njihovemu izvajanju in praktični uporabi spodbudili druge otroke, mlade, mentorje, šole, druge organizacije. Pri opisu in vpisu upoštevajte spodnja navodila.

1.       Naslov projekta/aktivnosti: (največ 60 znakov)
2.       Tema/tematski sklop:  (podnebne spremembe, ravnanje z odpadki….. več tematskih sklopov na povezavi https://www.ekoskladovnica.si/ )
3.       Ključne besede: (do 10 ključnih besed)
4.       Povzetek prispevka: (Največ 300 znakov; v povzetku navedite glavno aktivnosti, namen in cilje, rezultate/ugotovitve. Utemeljite, zakaj je aktivnost dobra praksa za vašo skupino otrok, ustanovo, lokalno skupnost ali za vsakodnevno delo.)
5.       Vsebina prispevka: (Največ 4500 znakov. V uvodu izpostavite problem/izziv, zakaj ste se določili zanj; katere metode in materiale/metodologijo ste uporabili; opišite vsebino aktivnosti; predstavite rezultate; opozorite na težave/ovire ali izpostavite prednosti/glavne priložnosti. Vsebino prikažite čim bolj vizualno, dodajte grafe, tabele, preglednice, fotografije, skice, ki jih priložite kot ločene datoteke (glej točko 6).
6.       Priložite: (Naslovno fotografijo, galerijo  fotografij in vse druge priloge, iz točke 5; priloge naj bodo v ustreznih formatih in kakovosti v zapisih jpeg, jpng, pnf, gif, pdf, ppt in drugih.)

 

Pomembno:  Če bosta oddajali slikovno gradivo, na katerih so otroci/učenci/dijaki, vas prosimo, da ustrezno z zakonodajo uredite dovoljenje za objavo.
Ekošolski utrinki iz vsake ustanove.
  • Se na vaši šoli dogaja? Vsakdan ekovrtcev, ekošol, ekofakultet sestavlja množica posameznih dogodkov, aktivnosti in zanimivosti. Delite jih z nami, z veseljem jih objavimo v rubriki Ekošolski utrinki na povezavi: www.ekosola.si/utrinki.
  • Kako? Napišite kratko novičko v zapisu word in dodajte morebitno povezavo na objavo na spletni strani vaše šole ali družbenih omrežjih. V ločenih datoteki pripnite fotografijo ali dve v zapisu .jpg (fotografije ne moremo objaviti, če ji prilepite v isti dokument z besedilom). Vse  pošljite na info@ekosola.si.

 

Hvala za vaše sodelovanje in soustvarjanje dobrih praks in utrinkov programa Ekošola!

X