Odpadkom dajemo novo življenje

Trajnostno ravnavje z odpadnimi materiali ter ozaveščanje o krožnem gospodarstvu v šolskem letu 2019/2020
Odpadkom dajemo novo življenje
CILJI PROJEKTA
 • Spodbujati in ozaveščati otroke in mlade v vrtcih in šolah ter njihove mentorje o ločevanju različnih vrst odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja in kartona, odpadne plastike, odpadne kartonske embalaže za mleko in sokove (KEMS ali Tetra Pak) ter odpadnih kovin.
 • Spodbujati k organizaciji krajših zbiralnih akcij za navedene vrste odpadne embalaže, še posebej odpadnega papirja, za namen odkupa s strani družbe Dinos, d.o.o.
 • Predstaviti in spodbujati otroke, mlade in njihove mentorje k raziskovanju in spoznavanju sestave različnih vrst embalaže, možnostih njihove predelave in recikliranja ter uporabi novih izdelkov iz recikliranih materialov.
 • Spodbujati k oblikovanjem krogotokov za odpadne materiale iz vsakdanjega življenja ter opredeliti sodelujoče v tem krogotoku (krožno gospodarstvo) na osnovi Dinosovih krogotokov.
 • Predstaviti in ozaveščati o sestavi različnih vrst embalaže ter (naravnih) virih, iz katerih je embalaža pridobljena, stanju naravnih virov ter učinkih nanje, možnostih ohranjanja naravnih virov itd.
 • Povezati ozaveščanje in izobraževanje o odpadni embalaži z vsakdanjim življenjem in iskanjem novih rešitev ter alternativ – preusmeritev v krožno gospodarstvo.
 • Iskati in predstavljati primere dobre prakse na področju ločevanja odpadkov, recikliranja in izdelave ter uporabe novih izdelkov iz recikliranih materialov.
NAGRADNI NATEČAJ
VRTEC, OSNOVNA ŠOLA, SREDNJA ŠOLA
 • Izvedba aktivnosti po lastni izbiri glede na starostno skupino, pri čemer je obvezno vključevanje ene od izbranih vrst odpadne embalaže (npr: Izdelava izdelkov iz vsaj ene od izbranih vrst odpadne embalaže):

-priprava stripov,

– družabnih iger,

-pisnih, video ali foto prispevkov,

-organizacija dogodkov itd. na temo kulturne dediščine lokalnega okolja.

 • Učenci in dijaki lahko ustvarjajo tudi Eko pesmice.
 • Iz predstavljenih aktivnosti bomo izbrali primere dobre prakse, predvidoma do dve za vsako starostno skupino

Nagradni natečaj se zaključi v četrtek, 30. aprila 2020. Izdelke v elektronski obliki pošljite na naslov: info@ekosola.si.

Ob oddaji fotografije (izdelka) je treba OBVEZNO navesti:

 • ime in priimek avtorja/avtorjev,
 • starost,
 • oddelek, ki ga obiskuje/jo,
 • uporabljeno tehniko,
 • material, ki je uporabljen pri izdelavi,
 • ime in naslov ustanove,
 • ime in priimek mentorja.
PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA VRTCE, OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Organizacija ločenih zbiralnih akcij za posamezno vrsto odpadne embalaže.

PREDLAGANE AKTIVNOSTI ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Kontaktiranje komunalnega podjetja z namenom pridobivanja podatkov in informacij o:

 • deležu ločevanju posamezne vrste odpadne embalaže,
 • deležu recikliranja posamezne vrste odpadne embalaže,
 • možnostih izdelave novih izdelkov, njihova uporaba itd.
X